SISAB (Skolfastigheter i Stockholm) ansvarar för fastigheter där 200 000 barn, unga och vuxna vistas dagligen. De förvaltar och bygger nya skolfastigheter för Stockholms unga. En stor andel av deras anställda vistas alltså nära barn och unga. Att göra bakgrundskontroller har för dem blivit en självklarhet, så att både barn och anställda känner sig trygga. Vi har pratat med Marie Langheden som är HR Business Partner på SISAB om hur de använder bakgrundskontroller i sin verksamhet.

Hur resonerar SISAB kring bakgrundskontroller?

– Vi bakgrundskontrollerar alla som anställs oavsett roll. Detta för att vi vill vara säkra på att alla som vi anställer har ett gott omdöme och förmåga att efterleva våra värderingar. Dessutom är det viktigt att de inte har med sig något i bagaget som kan verka förtroendeskadligt för oss som bolag. Vi är ett kommunalt bolag vars verksamhet har fokus på att ge barn och unga en trygg skolmiljö.

Så vad kan man säga att bakgrundskontroller har för betydelse för er?

– Det är av stor betydelse för oss att vi gör bakgrundskontroller. För det första minskas felrekryteringar otroligt mycket, vilket annars kan bli kostsamt. Och för det andra, det viktigaste, så hjälper det oss att arbeta förebyggande med att säkra miljöer där barn och unga spenderar sin tid. Vi har även fått många positiva reaktioner på att vi infört bakgrundskontroller i våra processer. Det ses som en kvalitetsstämpel och garant för att vi är ett seriöst företag.

Bakgrundskontroll skola

Kan man alltså säga att det har gett en positiv effekt?

– Det kan man absolut. Vi har bara fått positiva reaktioner. Både från kandidater, anställda och övriga. Alla tycker att det är viktigt och bra att vi jobbar med bakgrundskontroller för att säkra tryggheten. Vår rekryteringsprocess uppfattas också som proffsig och vi ökar trygghet och kvalitén i både vår rekryteringsprocess och i vårt arbetsmiljöarbete.

Har ni haft några utmaningar?

– Vi har inte upplevt några utmaningar utan snarare har vi behövt öka kunskapen internt men även för kandidater. Vi har sett över vår rekryteringsprocess och anpassat den. Det är till exempel viktigt att informera kandidaterna tidigt i processen om att vi tillämpar tester och bakgrundskontroll och att detta är en del som alltid ingår om man blir slutkandidat i rekryteringen. Detta gör vi både i skrift och muntligt under rekryteringsprocessens gång. Dessutom har vi infört att vi ber kandidaten uppvisa giltig ID-handling när vi ses på intervju för att säkerställa att vi har rätt person som vi beställer kontrollen för.

Har du något tips till dem som funderar på att införa bakgrundskontroller?

– Ja, för att få ett lyckat införande är min rekommendation att man säkerställer att ledning och de fackliga representanterna är involverade i införandet samt att man ser över rekryteringsprocessen. Dessutom är det bra att på förhand föra dialog om eventuella avvikelser och hur verksamheten bedömer dessa så att ni vet vilka gränsdragningar ni bör ha. Att veta hur ni ska hantera informationen, hur ni ger ett eventuellt avslag etc. är skönt att ha på plats!

Hur fungerar samarbetet med ToFindOut?

– Jättebra! Vi uppskattar vårt samarbete där ni är ett fint bollplank, stöd och alltid tillgängliga. Vid avvikelser är det skönt att ha er att resonera med för att få djupare kunskap som hjälper oss vidare i att landa ett beslut.