Är belastningsregisterutdrag samma sak som bakgrundskontroll?

Det korta svaret är: Nej, ett belastningsregisterutdrag och en bakgrundskontroll är inte likvärdiga. I en bakgrundskontroll får du så mycket mer relevant information.

I våra bakgrundskontroller tas alla relevanta juridiska ärenden med, så som till exempel terrorbrott, vilka kan saknas i ett registerutdrag. Ni får även se pågående relevanta juridiska ärenden, vilka inte heller syns i ett vanligt brottsregisterutdrag. Att komplettera med ekonomisk kontroll ger en bredare bild, och för roller som kräver så finns möjlighet att även beställa verifiering av anställningar och utbildningar. Dessutom får ni hjälp och stöttning av vår personal att bedöma avvikelser.

Självklart sker allt med transparens. Vi är öppna med våra processer åt alla håll, inhämtar bara offentlig information och kandidaten får godkänna att bakgrundskontrollen inleds.

Vi i branschföreningen Bakgrundskontrollföretagen (BKF) har satt upp en branschstandard för att ge en så rättvis och mångfacetterad bild som möjligt. En bakgrundskontroll ska alltså minst innehålla:

1. Verifiering av identitet

2. Ekonomiska uppgifter

3. Rättsliga ärenden

4. Analys utförd av kvalificerad personal

Bakgrundskontroller är ett viktigt verktyg i det förebyggande arbetet mot kriminalitet på arbetsplatser. Idag finns möjligheten att med hjälp av kvalitativa bakgrundskontroller på ett integritetsskyddande sätt motarbeta arbetslivskriminalitet innan den eskalerar.

Läs mer på ämnet ”Är belastningsregisterutdrag samma sak som bakgrundskontroll”:

Vi kan väl bara kolla belastningsregistret?