Vi är alltid stolta över vår verksamhet men i dagens läge finner vi extra stolthet i att vårt arbete gör Sverige lite tryggare. Vi arbetar dagligen för att motverka att kriminaliteten tar sig in på arbetsplatser runt om i Sverige. Vi hjälper företag och arbetsgivare att vaccinera sina arbetsplatser mot kriminella. Vi bidrar till att skapa trygga och givande arbetsplatser.

Att arbeta med bakgrundskontroller förser en med många värdefulla insikter om arbetslivet. Vad som är tydligt är att trygghet föder trygghet. Att uppleva att man är trygg på arbetsplatsen skapar en miljö där individer vågar utvecklas. Det skapar en miljö för personlig utveckling och ökad prestation. Att vara trygg på sin arbetsplats ska vara en självklarhet, något att ta för givet, men så är inte fallet idag.

Allt fler företag väljer idag att göra bakgrundskontroller av nya medarbetare. För vissa är det ett lagkrav, men de flesta vill arbeta proaktivt för att uppnå den bästa arbetsmiljön på arbetsplatsen. Här spelar vi en avgörande roll. Vi genomför bakgrundskontroller av hög kvalitet som respekterar alla inblandade. För det är en balansgång. I den ena vågskålen ligger den enskilda framtida medarbetarens integritet om dess bakgrund och i den andra vågskålen ligger det allmänna samhällets risker och krav på ökad säkerhet. Därför är det viktigt att prata om vad kvalitet och balans faktiskt innebär hos de aktörer som genomför bakgrundskontroller.