Risk är centralt i arbetet med bakgrundskontroller. För femton år sedan hanterades riskerna först när något misstänkt upptäcktes. Idag används kontrollerna proaktivt, för att skapa trygga arbetsmiljöer.

Vår vision är att det ska göras seriösa bakgrundskontroller i alla typer av rekryteringsprocesser.

De svåra diskussionerna gör oss bättre 

Att vår bransch förändras är inte konstigt, tvärtom behöver vi vara beredda på det. Frågor som inte tidigare diskuterats, så som organiserad brottslighet, integritet, dataskydd och avvägningar, är idag högst aktuella. Det är en del av vårt arbete att våga diskutera och arbeta med frågorna och se till att vi hanterar viktiga samhällsfrågor på ett sätt som stärker vår bransch.

Världen förändras hela tiden. Vi behöver förhålla oss till det och adressera alla frågor, inte fortsätta jobba som vi alltid gjort.

En certifiering ger stora möjligheter – men arbetet måste göras 

Vi i bakgrundskontrollbranschen måste vara tydliga med vad vi gör, hur vi gör det och varför. Det gör oss till professionella och trovärdiga aktörer i branschen. Jag ser stora möjligheter med en certifiering, för både oss och våra kunder. Det är en självklarhet att vi måste arbeta för det – hemläxan måste göras!

Jag vet att vi redan är många i branschen som gör ett otroligt jobb och en certifiering bidrar till hur detta kan kommuniceras. En certifiering tydliggör vilka aktörer som håller hög kvalitet – och givetvis är arbetet inte färdigt där. Alla måste jobba för att uppnå och bibehålla god sed och hög standard.

Det måste finnas skyldigheter innan det finns rättigheter, och att vara kvalitetscertifierad innebär ett kontinuerligt arbete.

/Birgitta Edlund, VD ToFindOut

 

Månadens insikt

Trygghetsfrågorna viktigare än någonsin – här kan branschen göra skillnad

För de flesta av oss kommer arbetet vara en stor del av livet. En heltidsarbetande spenderar ungefär 100 000 timmar under en livstid på jobbet. Det borde vara en självklarhet att man under dessa timmar är på en arbetsplats där man känner sig trygg.

Men arbetsklimatet idag är inte som det en gång var. Under de år som bakgrundskontrollbranschen existerat har både samhället och branschen förändrats. Nya utmaningar, i form av organiserad brottslighet och annan kriminalitet som tar sig in på hela arbetsmarknaden påverkar samhällsekonomin, företag och enskilda personer.

Trygghetsfrågan är idag viktigare än någonsin. Det är en fråga som engagerar och berör, och oavsett politisk färg är majoriteten överens att det måste bli bättre. Samhällssäkerhet och motståndskraft är än viktigare nu eftersom det finns krafter med avsikt att skada svenskt näringsliv, myndigheter och den allmänna tilltron till varandra. Här kan branschen göra skillnad.

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.

Prenumerera på Insights

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.