ToFindOut behandlar inte uppgifter om lagöverträdelser

Frågan om behandling av lagöverträdelser aktualiserades nyligen då en aktör inom bakgrundskontrollbranschen fått ett undantagstillstånd av IMY.

Vi på ToFindOut behandlar inte uppgifter om lagöverträdelser i våra system. ToFindOut behandlar alltså aldrig brottsuppgifter i enlighet med GDPR, vi behandlar heller aldrig uppgifter som kan vara diskrimineringsgrundande eller känsliga personuppgifter. 

Vår rådande praxis och hantering av personuppgifter går helt i linje med GDPR och övrig tillämplig lagstiftning och vi möter med marginal de juridiska krav IMY beskriver i sitt beslut.

  • IMY:s villkor om Intresseavvägning som legal grund är sedan två år tillbaka implementerat i hela vår bakgrundskontrollprocess. 
  • Vi lagrar endast persondata i 14 dagar, långt under den villkorade nivå IMY satte enligt vår branschkollegas önskemål. Vårt perspektiv är att persondata ska sparas så kort tid som möjligt för att värna kandidatens integritet. ToFindOut tillsammans med branschföreningen BKF ser detta som en av många pusselbitar på vägen mot att en seriös bransch får hantera myndighetsinformation för att skapa trygga arbetsplatser.     

Vi ser med tillförsikt fram mot flera ställningstaganden och förtydliganden av rättspraxis från myndigheter och domstolar. ToFindOut eftersträvar kvalitativa och rättssäkra bakgrundskontroller som värnar individens personliga integritet.

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.

Prenumerera på Insights

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.