Bakgrundskontrollbranschen värnar individens personliga integritet. Vår verksamhet skapar trygghet för alla parter; arbetsgivaren, den arbetssökande och alla som finns på arbetsplatserna.

Det krävs en förändring. Vi vill att en tillsynsmyndighet ska få möjligheten att auktorisera seriösa aktörer, som exempelvis Bakgrundskontrollföretagen BKF, så att vi får rätt att ta del av myndighetsinformation. På så sätt skyddar vi den arbetssökandes integritet samtidigt som vi stärker skyddet för samhället och motverka arbetsplatskriminalitet. Det är möjligt att skydda människors integritet och samtidigt arbeta för ett säkert samhälle med ett tryggt arbetsliv. Vi gör det varje dag.

Så värnar vi om samhällets förmåga att skapa trygga arbetsplatser

Vi på ToFindOut arbetar med professionella och högkvalitativa bakgrundkontroller som respekterar alla inblandade. Kontrollerna leder till trygga arbetsplatser fyllda av kompetenta medarbetare. För att göra detta använder vi oss av juridisk information från en rättsdatabas som delar våra värderingar. Vi använder oss av Trobar AB, en rättsdatabas som inte vänder sig till allmänheten och som är byggd från grunden för specialister med kompetensen att förstå och tolka informationen.

Alla personuppgifter, samt de källor vi använder oss av, specificeras i det godkännandedokument som kandidaten får innan en bakgrundskontroll initieras.

ToFindOut behandlar aldrig vad GDPR anser vara känsliga uppgifter. Vi förmedlar därför aldrig känsliga personuppgifter enligt artikel 9 i dataskyddsförordningen. Såna personuppgifter kan vara exempelvis etnisk bakgrund, sexuell läggning eller hälsa. Vi använder oss av juridisk information satt i en kontext med en helhetsbild för att presentera professionella, seriösa och integritetsskyddande rapporter.

Integritetsskyddsmyndigheten tar ställning

I mitten av september kom beslutet att Integritetsskyddsmyndigheten, IMY, utfärdar en reprimand och ett föreläggande mot ett företag som erbjuder en söktjänst för domstolsavgöranden som innehåller uppgifter om tvångsvård på grund av psykisk ohälsa eller missbruk. Eftersom företaget har ett utgivningsbevis enligt yttrandefrihetsgrundlagen innebär detta i vanliga fall att dataskyddsförordningen inte behöver tillämpas.

I detta fall handlade det om information som kan anses mycket integritetskränkande och vars offentliggörande kan leda till kännbara konsekvenser för individen, exempelvis försvårade anställningsmöjligheter och utanförskap. IMY menar att denna information faller under den begränsning som 2019 infördes i grundlagsskyddet och som innebär att dataskyddsförordning blir tillämplig när vissa integritetskänsliga uppgifter offentliggörs.

IMY:s agerande befäster den viktiga roll som seriösa aktörer har på marknaden. Likt IMY vill ToFindOut skydda den personliga integriteten och samtidigt skapa säkra arbetsplatser med trygga miljöer fria från arbetsplatskriminalitet. Att oseriösa aktörer agerar integritetskränkande är allvarligt och någonting vi aktivt vill motarbeta.

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.

Prenumerera på Insights

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.