Ökad kriminalitet är väl uppmärksammat i Sverige idag, både av samhället, medierna och politiken. Kriminaliteten har spridit sig i samhället och idag ser vi allt oftare hur civila hamnar i utsatta lägen, mitt i brottstumultet.

Tyvärr sprider kriminaliteten sig till platser där det ska vara en självklarhet att känna sig trygg. Tidigare forskning och myndighetsrapporter har visat att aktörer inom kriminella nätverk använder möjliggörare eller insiders för att underlätta brottslighet, genomföra brott eller undgå upptäckt. De används även för att undgå eller reducera straffrättsliga påföljder och andra sanktioner samt för att omsätta brottsvinster i legala sektorer. Det kan handla om mäklare, revisorer, banktjänstemän eller advokater. Kriminaliteten har ökat i hela det svenska samhället och legala sektorer utgör idag viktiga spelplaner i de kriminellas arbete.

Dagens situation gör att vi står inför flera stora samhällsproblem, och flera aktörer arbetar idag för en förbättring.

Vi på ToFindOut gläds åt att fler aktörer vill lyfta frågan och arbeta för att minska kriminaliteten både i samhället och på arbetsplatsen. Vi är många aktörer som vill samma sak: fokusera insatser och arbete för att minska kriminaliteten både i samhället och på arbetsplatsen.

Just tryggheten står i centrum på majoriteten av årets programpunkter i Almedalen. Vi kommer i år att vara på plats under Almedalsveckan, för att vara en del av Almedalens kraft – den samlade kompetensen och viljan att förändra. Vi tror att samverkan och samarbete är helt rätt väg att gå – vi måste ta vara på varandras kunskap och kompetens.