Att motverka kriminalitet och skapa trygga arbetsplatser är en viktig del av vårt arbete. Det är en drivkraft till varför vi gör vad vi gör, och någonting vi aktivt arbetar med varje dag. Men för många är det en fråga man inte tänker på. Man tar för givet att ens arbetsplats är trygg, att anställda och kollegor vill vad som är bäst för alla, bäst för företaget. Och den känslan, känslan att alla vill väl, är otroligt viktig för en väl fungerande arbetsplats.

Genom vårt arbete har vi mycket insikter och kompetens som många andra inte har, och frågor som rör arbetslivskriminalitet har länge varit en viktig fråga för oss. Idag ser vi hur fler uppmärksammar dessa frågor, oroligheten ökar. Både hos allmänheten, politiker och företag.

Tryggheten i centrum i Almedalen

Detta ser vi också under årets Almedalsvecka. Trygghet och säkerhet är två begrepp som används frekvent och samtal kommer föras kring olika aktörers ansvar i det brottsförebyggande arbetet.

Även om ökad kriminalitet inte är något vi önskar är vi glada att fler är öppna för att diskutera trygga och säkra arbetsplatser, vi tror nämligen att samarbete är vägen framåt. Vi kommer i år att befinna oss i Almedalen just av den anledningen. Almedalen samlar kompetens och skapar utrymme för diskussionsforum där olika aktörer kan gå samman för ett fortsatt arbete framåt.

Vi bjuder in till diskussion

Under Almedalen kommer vi lyssna in och ta vara på andras kompetens och samtala med viktiga aktörer från olika sektorer. Vi kommer även bjuda in till en AW för att diskutera frågor om vad en arbetsgivare kan göra för att skapa en trygg arbetsplats, vem som gynnas av att man inte gör bakgrundskontroller, hur vi kan stödja branscher att undvika att infiltreras av kriminella gäng och även frågan om integritet och bakgrundskontroller.

Vi vill och kan vara en aktör som samlar kompetens och som driver arbetet framåt, Almedalen är en utmärkt arena för det.

/Birgitta Edlund, VD ToFindOut

Månadens insikt

Samverkan och samarbete är nyckeln till förändring – vi ses väl i Almedalen?

På ToFindOut gläds vi åt att fler aktörer vill lyfta frågan och arbeta för att minska kriminaliteten både i samhället och på arbetsplatsen.

Vi är många aktörer som vill samma sak. Men vi måste också ta vara på varandras kunskap och kompetens. Vi tror att samverkan och samarbete är helt rätt väg att gå. I år kommer vi därför att befinna oss i Almedalen.

Tryggheten står i centrum på majoriteten av årets programpunkter i Almedalen. Flera samtal kommer föras kring hur samhället kan skapa trygghet, privata sektorns och näringslivets roll i det brottsförebyggande arbetet och om att otrygga arbetsplatser är ett växande problem.

Almedalen samlar personer, kompetens och vilja att förändra – vi ser fram emot att vara en del av detta.

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.

Prenumerera på Insights

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.