Bakgrundskontroller gör arbetsgivare mer attraktiva

Vi har gjort en djupdykning ner i högintressant data från vår senaste kandidatenkät. Syftet var att ta reda på om användandet av bakgrundskontroller kan påverka kandidatens syn på arbetsgivaren.

Nyligen genomförde vi en enkätundersökning med över 6000 av de kandidater som genomgått en bakgrundskontroll via oss. Vi ställde ett antal frågor om allt från vad kandidaterna tycker om bakgrundskontroller i allmänhet, till hur deras uppfattning av arbetsgivaren påverkades när de fick information om kontrollen. Svaren pekar i princip åt ett och samma håll – bakgrundskontroller behövs, såväl för arbetsgivarens som för medarbetarens skull.

Kontrollera mera

En  fråga vi får då och då är: “Skrämmer inte bakgrundskontroller bort bra kandidater?”. Vår undersökning indikerar att det är en obefogad rädsla. Effekten är snarare den motsatta. Majoriteten av respondenterna tyckte nämligen att arbetsgivaren framstod som mer seriös om de genomförde en bakgrundskontroll i samband med rekryteringen. En av de svarande, med bakgrund inom finansiell säkerhet, tillade även i sitt svar att arbetsgivare alltid bör kontrollera nya medarbetare. De negativa konsekvenser som kan följa av en felaktig rekrytering riskerar att blir kostsamma i både tid och pengar.

Seriöst + legitimt = attraktivt

Av undersökningen framgår det även att bakgrundskontroller inte bara anses seriöst av arbetsgivaren, utan även legitimt. Frågan är dock hur detta påverkar en arbetsgivares anseende i övrigt? En arbetsgivare som beskrivs som seriös och legitim kanske, av somliga, kan framstå som lite stel, till och med tråkig? Tvärtom visar vår enkät att det, i det här avseendet, bara är positivt laddade ord. Denna kombination ligger nämligen även till grund för att arbetsgivaren framstår som mer attraktiv i kandidatens ögon. Närmare bestämt över en tredjedel av de tillfrågade fick en bättre uppfattning av arbetsgivaren om de genomförde en bakgrundskontroll. Med andra ord är bakgrundskontroller ett sätt att locka till sig bra kandidater snarare än att skrämma bort dem.

Ingen anledning till oro

Det finns indikationer på att en del fortfarande är skeptiska mot bakgrundskontroller, vilket egentligen inte är så konstigt. Många aktörer använder tillvägagångssätt för att inhämta information om kandidater som ToFindOut tydligt tar ställning emot.  

Med en bakgrundskontroll via ToFindOut kan såväl arbetsgivare som kandidat vara trygga i att informationen som presenteras är relevant för rekryteringen. Våra bakgrundskontroller är ett sätt för arbetsgivaren att bland annat säkerställa den sökandes ekonomiska och juridiska bakgrund, samt för att bekräfta dess identitet. Vi lämnar sedan en objektiv rapport till arbetsgivaren som har beställt bakgrundskontrollen. Kandidater som oroar sig för att arbetsgivaren får tillgång till all privat information kan alltså vara lugna.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!