Våra storkunder delade erfarenheter av bakgrundskontroller

Förra veckan hölls vårt traditionsenliga Client Advisory Board – ett tillfälle för våra största kunder att mötas och utbyta tankar och erfarenheter om arbetet med bakgrundskontroller. Temat denna gång var ”Avvikelsehantering och känsliga personuppgifter”, som är ett ständigt aktuellt ämne. Och viktigt. Just till detta tillfälle bjöd vi därför in en samtalspanel för att diskutera bakgrundskontroller ur temats perspektiv. Kort sagt – våra storkunder delade erfarenheter av bakgrundskontroller.

Vår egen Chief of Operations, Henrik Jönsson, höll också en dragning om statistik, hantering av avvikelser och känsliga personuppgifter. Henrik berättade bland annat om hur ToFindOuts team av researchers arbetar när det förekommer en avvikelse i en bakgrundskontroll, att vi har uppsatta processer för när en avvikelse dyker upp, och om det behövs har vi även interna diskussioner kring den avvikelse det rör.

Samtalspanelen bestod av Katarina Franke (Tietoevry), Jenny Berge (SalesOnly) och Malin Böhmer (Trygga Barnen) som alla bidrog med sina resonemang kring bakgrundskontroller. Nedan följer sammanfattningar om vad som togs upp:

Avvikelsehantering och känsliga personuppgifter

Enligt Katarina Franke på IT-konsultbolaget Tietovery, så strukturerar och bygger de upp en bank med information om hur de har hanterat avvikelser förr, så att det finns något att luta sig mot i framtiden. Eftersom det kan vara knepigt och olika från fall till fall. Då är det skönt att det finns stöttande dokumentation. Franke trycker också på relevansen av att kandidater ska uppmanas att berätta själv om de har något som kommer fastna i bakgrundskontrollen. ”Då ser man automatiskt med blidare ögon på det som finns”. Tietovery är också bra på att jobba med åtgärdsprogram i de fall de ser potential hos en person med avvikelser.

Jenny Berge lyfter att de på rekryteringsbolaget SalesOnly alltid gör en objektiv bedömning. I de rekryteringsprocesser de driver berättar de inte för kunden vad de ser i en avvikelse (utan förmedlar bara det som är av relevans). På så sätt blir de som ett filter. Vidare så uppmuntrar SalesOnly aktivt alla kandidater att själva berätta om vad som kan dyka upp i deras bakgrundskontroll. ”Alla ska kunna sona sina brott” säger Berge och det blir mycket positivare ingång till avvikelsehanteringen om kandidaten berättar själv.

På barnrättsorganisationen Trygga Barnen är gränsdragningen gällande avvikelser väldigt tydlig. Malin Böhmer berättar att de har nolltolerans, eftersom de behöver trygga och sunda vuxna personer i deras verksamhet. Dock finns det ett fåtal tillfällen de kan släppa igenom någon ändå – när avvikelsen är av en så ringa karaktär att den saknar betydelse och kandidaten själv har tagit upp det innan med en förklaring om det inträffade.

Bakgrundskontroller i stort

SalesOnly har de som policy att göra bakgrundskontroller på alla. Felrekryteringar kostar så otroligt mycket. De har också upplevt att beslutet om bakgrundskontroller på samtliga fått mycket positiv respons. De har inte tappat affärer utan snarare tvärtom. ”Folk känner sig trygga med att vi gör bakgrundskontroller på den personal vi förmedlar. Det har blivit en kvalitetsstämpel. Och kandidater som blir anställda känner sig stolta att de genomgått en bakgrundskontroll”, säger Berge. Hon berättar också att ca 50% av deras kandidater hade avvikelser under en period, vilket visar på vikten av att göra dessa kontroller.

Även Trygga Barnen märker att de allra flesta tycker bakgrundskontroller är en kvalitetssäkring. Böhmer berättar att de får höra att det är ”fantastiskt, viktigt och bra”. Dock får de inte in mycket bidrag till administrativa uppgifter som t.ex. bakgrundskontroller, så de är pro bono-kunder hos ToFindOut.

Tietoevry upplever också de att kunderna är positiva till bakgrundskontroller. ”De tycker det känns tryggt att köpa tjänster av oss då vi använder oss av bakgrundskontroller” säger Franke. Själva anser sig Tietoevry ha mycket god hjälp av TofindOut att göra bakgrundskontroller för att förebygga missöden, då de också sett vad som annars kan gå fel.

Utöver att ta del av de erfarenheter och råd som deltagarna i panelsamtalet bjuder på är ett annat uppskattat inslag på våra Client Advisory Boards de samtal som sker kunderna emellan. Värdefulla erfarenhetsutbyten, nya relationer och intressanta samtal fortsatte kunderna emellan långt efter att utsatt tid passerat!