Bakgrundskontroller, bättre beslut och samarbeten över företagsgränserna på ToFindOuts Client Advisory Board

Ett avslappnat afternoon tea – så såg inramningen av vårens Client Advisory Board ut, ToFindOuts årliga och uppskattade kundevent. Denna soliga torsdag samlades ett sjuttiotal företagsledare, HR-personer och säkerhetsansvariga för att ta del av ToFindOuts kunnande, dela med sig av sina egna erfarenheter av bakgrundskontroller och samtidigt lära av andra.

Trots att flera deltagare representerade konkurrerande företag var stämningen påtagligt kollegial; det var tydligt att alla såg nyttan med erfarenhetsutbyte över företagsgränserna, för att tillsammans kunna tackla gemensamma problem och driva sin bransch framåt.

Bakgrundskontroller skapar dialogmöjligheter

Efter att ha avnjutit snittar, bakverk och stora koppar ekologiskt te hälsades deltagarna välkomna av ToFindOuts VD Birgitta Edlund. Birgitta passade på att berätta att så mycket som en av sex bakgrundskontroller innehåller avvikelser av olika slag. Men, underströk hon, dock är det endast en av 20 kandidater som får avslag på grund av den avvikelsen. För många företag fungerar bakgrundskontrollen snarare som en dialogmöjlighet som ger tillfälle att samtala både internt och med kandidaten; hur relevant är egentligen avvikelsen för tjänsten? Vad är viktigt när vi ska ta beslut om rekrytering? Just “beslutsfattande” löpte sedan som en röd tråd genom hela ToFindOuts client advisory board, och det var med glädje som ToFindOut därför välkomnande dagens gästföreläsare: dr Ari Riabacke.

Beslutfattande för en 30 000 år gammal hjärna

Ari Riabacke visade att han, förutom att vara filosofie doktor i risk- och beslutsanalys och medförfattare till boken Beslutspyramiden (som alla deltagare överraskades med i en goodiebag!), dessutom är en engagerande föreläsare. Med en stor portion humor bjöd han på sig själv och sina kunskaper inom mänskligt beteende, beslutsfattande och dråpliga tankevurpor i en föreläsning som gick under namnet “Att förstå de beslut man ska ta”.

Bland annat berättade Ari att den mänskliga hjärnan inte förändrats på 30 000 år, och att 99% av vad som händer i hjärnan sker omedvetet. Vi är programmerade att tänka “gammalt”, och eftersom den känslomässiga delen av hjärnan styr oss – “känslan är alltid, alltid snabbare än tanken” – så måste vi jobba hårt för att hantera förändringar. Detta gör att vi har svårare än vi tror att tänka utanför den berömda boxen. – Informationssamhället gör att vi översköljs med information, förklarar Ari. Men det är inte mängden information som är det viktiga, utan att det är rätt! Rätt information får oss att fatta bättre beslut.

Beslut ska fattas på förhoppningar

Ari förklarade också att mycket handlar om rätt mindset; att tänka “vad är det bästa som kan hända” för att våga ta kliv in i framtiden, och att tillåta varandra att testa och kanske göra fel.

– Många pratar om att det är högt i tak men hur långt är det till golvet? Törs du inte göra fel kan du inte göra rätt.

Många skratt och kluriga resonemang senare avslutade Ari sin förläsning med ett par enkla beslutsregler att lägga på minnet: viktiga beslut ska inte fattas på rädslor utan på förhoppningar (och inte heller när man är hungrig, arg, ensam eller trött), och beslutsgrupper ska inte vara större än att de får plats i en bil eftersom risken för “group thinking” (=när medlemmar i gruppen förstärker varandra snarare än att tillföra något nytt) ökar ju större gruppen är.

Kundpanel med stort engagemang

Efter en bensträckare med möjlighet till mingel och påfyllning av kakfaten klev Mats Nyberg från Telia, Mikael Englund från Scania CV och Lena Berlin Ståhlhammar från Schibsted upp och gjorde ToFindOuts VD Birgitta sällskap på scenen. Med Birgitta som moderator startade kundpanelen – en ovärderlig möjlighet att ställa frågor och få input från dessa tre storföretag, som alla är vana beställare av bakgrundskontroller! Ordet lämnades genast till publiken:

Hur hanterar ni avvikelser? Gör ni bakgrundskontroller på alla? Vad gör ni om kandidaten nekar? Diskuterar ni parametrar innan screeningen och finns det några definitiva stoppklossar? Har ni system för att ta rationella beslut? Vem tar det yttersta beslutet – HR eller rekryterande chef? Frågorna strömmade in och panelmedlemmarna svarade utifrån sina verksamheter, men bollade också tankar med varandra och med den engagerade åhörarskaran.

Tre timmar efter att den första tekoppen hällts upp rundades således ToFindOuts Client Advisory Board av för i år och såväl deltagare som ToFindOuts egen personal lämnade lokalerna, fyllda av nya idéer och tankar. Och minst lika viktigt; med många nya kontakter och kollegor att fortsätta utvecklas med.

Vi på ToFindOut skickar vårt varmaste tack till alla som deltog i årets upplaga av vår Client Advisory Board och önskar er välkomna tillbaka nästa år – tillsammans med nya kunder och andra intresserade

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!