ToFindOut har länge haft ett samarbete med doktor Ari Riabacke, som föreläst för oss om hur man fattar beslut i en modern tid – särskilt då vi fortfarande har i princip samma hjärnor som på stenåldern. Även Mona Riabacke, affärspartner och maka till Ari, är högst aktuell och kunnig inom ämnet. Hon har medverkat i bland annat tidningen Chef&Karriär och livsstilsmagasinet Junia, där hon ger sina bästa tips på hur man fattar bra beslut, både på jobbet och privat.

Mona Riabacke är filosofie doktor i risk- och beslutsanalys, och har tillsammans med sin make skrivit boken Beslutspyramiden – stegen till bättre beslut. Precis som Ari pratar hon mycket om hur hjärnan fungerar, särskilt i relation till beslutsfattande. Mona menar att vår reptilhjärna, som i stort sett fungerat likadant sedan mänsklighetens begynnelse, och hjärnans grundläggande mekanismer styr oss än idag. Dessa mekanismer är vad vi ofta kallar våra grunddrivkrafter, såsom att äta, sova, fortplanta sig och att undvika hot. Helt enkelt sådant som styr artens överlevnad. Men om vi vill fatta långsiktiga beslut snarare än kortsiktiga, är det bra om vi försöker flytta tänket från reptilhjärnan till den mer medvetna delen av hjärnan. 

– För att fatta mindre impulsstyrda beslut så handlar det många gånger om att göra besluten mer “medvetna”, exempelvis genom att försöka att undvika att fatta långsiktiga beslut baserat på tillfälliga känslor (minnesregeln HALT är användbar för att undvika att fatta beslut när man är Hungry, Angry, Lonely eller Tired), vara tydlig med varför man gör som man gör och medvetet ifrågasätta sitt agerande så att man inte alltid gör som man “alltid har gjort” eller som andra gör, säger Mona.

Den ofta överdrivna rädslan för att saker ska gå illa kan bero på att vi utvecklat ett överdimensionerat hot- och försvarssystem inom oss, vilket kan förklara varför vi lättare tar till oss negativa erfarenheter än positiva. Med ökad medvetenhet kanske man kan vända på det – från “Vad är det värsta som kan hända?” till “Vad är det bästa som kan hända?” och se vilka nya möjligheter som öppnar sig, som Ari Riabacke berättade om under sin föreläsning på ToFindOuts populära kickoff.

Ingen situation den andra lik

När Mona tillfrågas om att ge handfasta tips på hur man fattar bättre beslut medger hon att det kan vara krångligt.

– Det är omöjligt att ge en serie tips som fungerar för alla och i alla situationer eftersom det är beroende av vad beslutet gäller och vem som ska fatta det. Det beror på saker som personlighet, erfarenheter, situation och mycket annat. Hur mycket risk man är villig att ta är också en viktig komponent, speciellt när man fattar beslut under osäkerhet. Det finns dock vissa riktlinjer som kan fungera i många situationer, särskilt när det handlar om jobb, berättar Mona.

Nedan finner du fem av Monas bästa tips för hur man kan fatta bättre beslut, både på jobbet och privat. 

  • Följ HALT – fatta inte beslut när du är Hungrig, Arg, Ensam (Lonely) eller Trött. Beslut vi fattar i dessa sinnestillstånd kommer oftast från reptilhjärnan, vilket leder till kortsiktiga beslut med snabba belöningar.
  • Ta action! Det bästa sättet att få saker att hända är att börja göra.
  • Var inte fler om beslutet än ni får plats i en bil. Ju fler som ska vara med och fatta beslutet, desto längre tid tar det.
  • Våga pröva nytt och var inte rädd för att göra misstag! Här handlar det mycket om att fostra en trygg arbetsmiljö så att medarbetare känner att de vågar pröva nya saker och göra misstag. Ett tips till ledare här är att själva vara öppna med sina tidigare misstag – för att visa att misstag är mänskligt och händer alla.
  • Lär känna dig själv! Vilka drivkrafter och vanliga fallgropar har du? Ju mer du känner till om dig själv och hur du fungerar, desto lättare blir det att fatta hållbara beslut.