Precis som rubriken lyder, “Som en förmedlare mellan två sidor som inte riktigt förstår varandra”, skulle Therese Goldring beskriva sin nya roll som produktägare på ToFindOut. I början av oktober anträdde hon sin nya tjänst, efter att tidigare ha jobbat som researcher hos oss, och dessförinnan varit beställare av bakgrundskontroller på ett annat bolag. Hon har alltså insikter från 3 olika håll i processen och nu vill vi bland annat höra hur hon trivs i sin nya roll och med det agila arbetssättet på ToFindOut:

– Jag trivs superbra i min nya tjänst! Man kan säga att det fanns en viss skräckblandad förtjusning inför att ta klivet, men allt har varit över förväntan och jag får verkligen möjlighet att använda mina tidigare erfarenheter och samtidigt bygga på med ny kunskap, precis så som jag tycker det ska vara när man testar något nytt.

Therese förklarar att man som produktägare har ansvar för att utveckla företagets produkt och tjänster och att detta görs genom att ta in input från alla användare och stakeholders, för att kunna göra förbättringar och innovationer. Det Therese omnämner som produkt är ToFindOuts egenutvecklade system, en portal som både medarbetare, kunder och kandidater använder sig av, och det pågår ett kontinuerligt arbete för att den ska upplevas som lika bra och lättnavigerad oavsett vem man är som kommer i kontakt med den. För varje del av det som produceras hämtar hon och kollegan Veronica in feedback som de konkretiserar och sedan kokar ihop till något applicerbart.

– Vi blir som en slags förmedlare mellan de som kodar, business och våra kunder. Alla har lite olika infallsvinklar, varav vi bryter ner det till något förståeligt, då vi behöver jobba i samspel. Jag är inte expert på allt, men kan tillräckligt mycket för att få fram rätt budskap. Man kan säga att vi gör så att två sidor förstår varandra.

Inom produktutveckling och på marknad och kommunikation på ToFindOut utvecklar vi vårt agila arbetssätt kontinuerligt. Ett arbetssätt som handlar om att ständigt vara i rörelse och göra små förändringar för att enkelt kunna justera riktning. Man testar sig fram för att hitta lösningar och hur man arbetar är upp till teamen själva att bestämma. Sammanfattat jobbar vi autonomt med snabb feedback, för att få kortare cykler och därmed finns möjligheten att testa nytt, göra fel och tänka om. Viktigt är att alla tar sitt gemensamma ansvar, trots att man alltid har en scrum-master som ser till att vi jobbar agilt. Therese anser att när det agila arbetet löper på som det ska, så är det ett väldigt framåtskridande och utvecklande sätt att arbeta på:

– För mig innebär agilt arbete att kunna vara flexibel och i ständigt skapande. Till exempel när vi tar fram och prioriterar hur produkten ska utvecklas, då tänker vi på hur vi kan skapa en fungerande grund som motsvarar våra användares behov vid första lansering, för att sen kunna addera mervärde allt eftersom vi får in feedback i realtid. Att jobba agilt ger oss möjlighet att vara lyhörda och snabbrörliga för våra stakeholders behov.

Som nämndes i början av denna artikel gick Therese från att vara researcher till att bli produktägare. Detta förklarar hon med att hon alltid haft ett stort intresse för att bygga system och verktyg, samt att se hur saker hänger ihop. Hon har också alltid haft lätt för att förmedla information. Sedan var det berömde bananskalet som gjorde att hon bytte roll.

När vi frågar Therese den klassiska frågan ”Vem är du utanför jobbet?” svarar hon:

– Jag är faktiskt något så ovanligt som en urstockholmare. Mina släktingar på bägge sidor har rötter i Stockholm sedan 1700-talet minst. Nu har jag dock flyttat lite mer söderut, till Tyresö, men jag håller mig i krokarna. När jag är ledig är det bästa jag vet att umgås med min familj och mina vänner. Jag har en liten son som jag vill vara med så mycket det går.

Sista frågan till urstockholmaren Therese blir gällande vad hon har för vision med sin tjänst och ToFindOut å det närmaste:

– Jag vill att vi ska kunna inspirera andra i branschen, och göra denna typ av produkt vi jobbar med mer personlig och varm. Så det blir enklare för individer och kunder att förstå nyttan med bakgrundskontroller. Sedan är målet såklart att vi ska fortsätta vara en stabil och pålitlig aktör.