Vi har samlat de vanligaste frågorna vi får från kandidater om bakgrundskontroller.

Att genomföra en bakgrundskontroll som ett led i rekryteringsprocessen blir allt vanligare. För dig som ska genomgå en bakgrundskontroll för första gången kan det finnas ett par frågor att reda ut.

Är en bakgrundskontroll ett utdrag ur belastningsregistret?

Det snabba svaret är nej. Ett utdrag från belastningsregistret innebär att du själv, som privatperson, hämtar ut information om dig själv från Polisens register på brottsdomar. Det är bara du som kan få ut informationen – själva syftet med utdraget är att du ska kunna se vilka uppgifter som eventuellt finns om dig i belastningsregistret. Tanken är inte att du ska använda dokumentet som ett intyg, eller som bevis på att du inte är straffad.

Vilka källor använder ni för att hämta informationen om mig?

Vi tar bara fram information som är offentlig, från källor som är öppna för allmänheten. Det vi hittar kan du också hitta. Våra källor är exempelvis Skatteverket, Sveriges domstolar, utbildningsinstitut och Kronofogdemyndigheten.

För att vara helt säkra på att informationen vi mottar gäller rätt person använder vi oss av ditt personnummer när vi hämtar ut informationen. Det är därför vi vill att du bekräftar ditt personnummer.

ToFindOut samlar inte in information gällande etniskt ursprung, sexuell läggning, politiska åsikter, religiös eller filosofisk övertygelse, genetiska och biometriska uppgifter eller medlemskap i fackförening.

Googlar ni mig?

Internetsökningar, googlingar, ingår bara i våra fördjupade bakgrundskontrollprocesser. De beställs nästan uteslutande när det handlar om vid vd- och styrelsetillsättningar. Generellt sett är vi är väldigt restriktiva med att granska människors beteende på internet.

Många aktörer i bakgrundskontrollbranschen använder sökmotorer och sociala medier som arbetsredskap på daglig basis. Anledningen till vår skeptiska inställning till den sortens tillvägagångssätt är att vi vill arbeta med fakta. Online går det inte att lita på källan, eller informationen, till hundra procent. Det är lätt att utge sig för någon annan på nätet. Dessutom är det lätt att göra en subjektiv bedömning när information på internet granskas, vilket vi inte tycker känns rättvist. Läs gärna mer om detta på vår blogg.

Lagrar ni min information?

Fjorton dagar efter att vår uppdragsgivare och du har fått rapporten raderas all information om dig i våra system. Innan dess kan du och personen på företaget som har beställt bakgrundskontrollen se och ladda ned rapporten.

Vi lämnar inte ut ditt personnummer till någon annan och varken det eller informationen om dig kommer att användas i något annat syfte än det som var syftet med bakgrundskontrollen.

Vad händer om ni hittar något?

I vår rapport gör vi en sammanställning av den information som vi fått från de källor som vi använt för att genomföra bakgrundskontrollen – de källor som stod listade i systemet när du lämnade ditt godkännande. Vad som bedöms som lämpligt eller olämpligt bestäms av arbetsgivaren; ToFindOut bedömer aldrig resultatet utan levererar endast en objektiv rapport. Kom ihåg att bakgrundskontrollen bara är en av flera beslutsunderlag, de allra flesta arbetsgivare ser till helheten när de tar beslut om vem de anställer.

Om du, i förväg, vet att något kommer att framkomma vid bakgrundskontrollen är vår rekommendation att du själv förekommer resultatet. Genom att berätta för din framtida arbetsgivare vad bakgrundskontrollen kommer att hitta visar du att du är ärlig och transparent. Det är ett fint sätt att inleda er nya relation på! Då får du möjlighet att berätta, med egna ord, om vad som hänt och varför.

Vill du veta mer om bakgrundskontroller?

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!