Hej kandidat!

Bakgrundskontroller med integritet och enligt GDPR – av största vikt för oss på ToFindOut.

Har du kommit vidare i en rekryteringsprocess och är på väg att kanske få ett nytt jobb? Grattis! För att komma till och genomföra bakgrundskontrollen så klickar du på länken i mailet som du fick från oss.

Du kan också välja att läsa mer om bakgrundskontroller och hur vi arbetar innan du sätter igång!

”Tack för all hjälp och snabb behandling!
Det känns tryggt att veta att GDPR fungerar i praktiken!”

Ida G., Kandidat i rekryteringsprocess - Idag anställd i försäkringsbranschen
Bakgrundskontroller med integritet och enligt GDPR

Bakgrundskontroller med integritet och enligt GDPR

Bakgrundskontroller med integritet och enligt GDPR är av största vikt för oss på ToFindOut. Den sökandes personliga integritet är central i våra processer och i rapporternas innehåll. Vi följer samtliga krav i Dataskyddsförordningen (GDPR). Den sökande har under vår researchtid tillgång till en personlig webbportal. Här finns en ett individuellt frågeforum, information om när rapporten är färdig, den sökandes egna rapportkopia.

Lagar och regler

ToFindOut förhåller sig till alla gällande lagar och regler kring bakgrundskontroller och hantering av personuppgifter. Läs mer om några av de lager och regler som finns nedan.

Bakgrundskontroller med integritet och enligt GDPR
3 perspektiv om bakgrundskontroller - Illustration

Bra att veta!

En bakgrundskontrollprocess kan uppfattas väldigt olika beroende på om du är:

KANDIDAT som är aktuell för ett nytt jobb. Vad ska kontrolleras? Varför gör man det? Vad är syftet? Hur mycket ska kollas? Vad och hur påverkar detta mina chanser till att få jobbet eller kanske rent av inte få jobbet?

ARBETSGIVARE som gör detta utifrån ett trygghet- och regelperspektiv. En trygg arbetsplats för redan anställda och från ofta ett bransch-och verksamhetskrav att direkt olämpliga individer inte ska arbeta där.

ToFindOut som är den som på ett objektivt, säkert, och kvalitetssäkert sätt ska möta både en uppdragsgivares behov av relevant information och en enskilds persons behov av att processen går rättvist och integritetsmässigt rätt till.