En vanlig fråga är – varför göra bakgrundskontroller? Detta är helt förståeligt eftersom bakgrundskontroller i samband med rekrytering numera är vanligt. Många arbetsgivare och rekryteringsbolag anger att de med hjälp av bakgrundskontroller och övriga delar i processen, så som intervju och referenser, på ett enkelt sätt kan säkerställa ett faktabaserat underlag inför ett anställningsbeslut.

Varför göra en bakgrundskontroll?

Varför göra bakgrundskontroller?

Att göra bakgrundskontroller i samband med rekrytering och anställning är ett bra och enkelt sätt för arbetsgivaren att få fram ett faktabaserat underlag om kandidaten.

Anledningarna till att man gör en bakgrundskontroll varierar, men kan ofta vara någon eller flera av dessa:

  • Säkerställa trygghet och säkerhet i företaget
  • Minska risken för felrekrytering
  • För att få en objektiv och fördomsfri verifiering av kandidatens bakgrund
  • För att få en verifiering av studier och tidigare anställningar (vid utökade rapporter)
  • Följa uppsatta regelkrav gällande branschen

I ca tjugo procent av alla bakgrundskontroller vi genomför förekommer avvikelser. Av dessa tjugo procent får 8 av 10 ändå jobbet. Ingen arbetsgivare letar fel för att kunna sätta dit den arbetssökande, syftet med att göra en bakgrundskontroll är att säkerställa en trygg och säker arbetsplats för alla inblandade.

ToFindOut gör aldrig en bedömning av kandidaten, vi varken rekommenderar eller avråder arbetsgivaren att anställa kandidaten oavsett om det kommit fram något under bakgrundskontrollen. Vi är en oberoende och neutral part som inte tar ställning i enskilda fall, och formulerar oss sakligt och faktabaserat i våra rapporter.

”Att använda oss av standardiserade kontrollprocesser är något vi fått lära oss längs vägen. Utöver våra referenstagningar är vi noga med bakgrundskontroller. Det är ett effektivt verktyg för att granska en person. Ju mer vi växer, desto viktigare märker vi också att säkerhetsrutiner är. Det har blivit en central komponent i vår framgång.”

Joanna Elmes, grundare, MEDS

”Bakgrundskontroller är grundläggande och det är viktigt att vi jobbar med dem; vi klassas som en samhällsviktig funktion och en felrekrytering kan skada både vårt varumärke och anseende. Men det är viktigt att nyansera resultaten, och granska dem med tydlig objektivitet om det dyker upp något anmärkningsvärt. Det finns personer som kanske haft en tuff bakgrund som de kämpat för att ta sig ur. De kan ha gjort snedsteg i sitt förflutna som troligtvis inte är relevanta i dagsläget. Sånt är viktigt att ha i åtanke när man hanterar bakgrundskontroller.”

Alexander Lydecker, Chief Commercial Officer, Bonnier News

”Att något är avvikande i en kandidats bakgrundskontroll behöver inte vara något dåligt. Det kan hända saker i människors liv som gör att situationer uppstår och det betyder inte att man inte ska kunna gå vidare.”

Jenny Berge, VD, SalesOnly

Är bakgrundskontroller samma sak som utdrag ur belastningsregistret?

Nej, en bakgrundskontroll är inte samma sak som ett utdrag från belastningsregister som går att beställa från Polisen. Till skillnad från belastningsregistret som endast innehåller brottsärenden, täcker en bakgrundskontroll även in civilrättsliga ärenden som exempelvis juridiska ärenden med en tidigare arbetsgivare eller en myndighet.