I mars kom utredningen som visade på att ABF Botkyrka/Salem brustit i sitt uppdrag med att säkerställa en trygg miljö för barn och ungdomar. Den visade bland annat att personer med allvarliga domar i brottmål har anställts, och tillåtits arbeta med barn. Dessutom har personer med koppling till kriminella verksamheter tillåtits vistas i verksamheten. Allvarliga incidenter har också förekommit, som bland annat rör narkotika och allvarliga våldsdåd.

Läs mer på Botkyrka kommuns hemsida: Utredningen av ABF visar på allvarliga brister

Mittensamarbetet i Botkyrka/Salem har därför beslutat att utveckla arbetet mot korruption genom ett pilotprojekt med fördjupade bakgrundskontroller. I ett interpellationssvar i kommunfullmäktige motiveras dessa som ett sätt att förstärka rekryteringsprocessen till olika tjänster, men också för att stärka kvaliteten bland medarbetarna.

”Alla människor har rätt till en andra chans, men inte överallt och inte i alla yrken.” Skrev Ebba Östlin (s), dåvarande ordförande för kommunstyrelsen i Botkyrka kommun.

 

Detta är ett nytt sätt att arbeta med rekrytering. Och för att ta hänsyn till de svårigheter som kan uppkomma av både etiska- och praktiska skäl, så kommer framtagandet av piloten ske i nära samarbete med de fackliga organisationerna.

Läs mer här: Kallelse till kommunfullmäktige 2023-01-26

Månadens insikt

Situationen i Botkyrka visar på vikten av att förebygga otrygga arbetsplatser

Arbetsplatskriminaliteten slår mot alla branscher och verksamheter. Situationen i Botkyrka visar på vikten av att förebygga otrygga arbetsplatser. Frågan är större än tryggheten på själva arbetsplatserna, när det gäller fritidsgårdsverksamheten i Botkyrka handlar det om barn och ungas trygghet i stort.

Genom att systematiskt genomföra bakgrundskontroller på nya medarbetare går det att förebygga oönskade situationer på arbetsplatserna. Men dessa kontroller ska ta hänsyn till alla aspekter i en ansökan.

Samhället måste kunna säkerställa trygga arbetsplatser och trygga miljöer för våra barn och ungdomar att vistas i. Det finns ett ansvar hos politiken att förebygga arbetslivskriminalitet. Verktyget är systematiska bakgrundskontroller. Politiken behöver säkerställa att de kontroller som genomförs är av hög kvalitativ standard. Att de genomförs systematiskt och nyanserat, med en analys kring vilken person och kompetens som bör finnas på just den specifika arbetsplatsen.