Bakgrundskontrollföretagens (BKF) branschstandard motiveras med att en alltför begränsad kontroll skapar en falsk trygghet, som gör att man inte i tillräckligt stor utsträckning tillvaratar andra möjligheter att bedöma en persons lämplighet för anställning. En bakgrundskontroll ska ge en rättvisande bild, för alla parter.

Med BKF:s branschstandard säkerställs kvalitativa och rättvisa bakgrundskontroller. Kontroller som tar vara på individers potential, skyddar integriteten och förhindrar kriminalitet på arbetsplatsen.

Branschens gemensamma definition av vad en bakgrundskontroll minst ska innehålla för att skapa en rättvis oberoende bild är;

  • Verifiering av identitet
  • Ekonomiska uppgifter
  • Rättsliga ärenden
  • Analys utförd av kvalificerad personal

Genom arbetsmetoder som respekterar alla parter tar vi ännu ett steg närmre tryggare arbetsplatser.