Trygga Barnen är en barnrättsorganisation som stöttar barn och unga som lever i familjer med alkoholmissbruk eller andra missbruk. I en tid som dessutom kantats av pandemi, krig och lågkonjuktur har behovet av stöd aldrig varit så stort som nu. Vi på ToFindOut har därför valt att göra Trygga Barnen till pro bono-kund, vilket innebär att vi för dem genomför bakgrundskontroller kostnadsfritt. På viket sätt hjälper då våra bakgrundskontroller deras arbete? Vi har pratat med Malin Böhmer, generalsekreterare på Trygga Barnen, som berättar om vårt samarbete.

Det är en speciell tid vi lever i, med allt som händer. För de barn och unga som redan har det svårt kan det vara avgörande att få prata med en vuxen som förstår och kan stötta. Viktigt här är att vi får in volontärer som är trygga vuxna på alla plan. Och detta hjälper ToFindOut oss med, berättar Malin Böhmer.

Tack vare sina volontärer och anställda kan Trygga Barnen hjälpa många barn och unga som behöver prata med någon om det som tynger. Det anordnas också roliga aktiviteter för att de unga ska kunna samla energi och känna gemenskap. Volontärerna finns att prata med fyra kvällar i veckan via en chat på Snapchat, samt vid träffar på plats i organisationens lokal på Gärdet i Stockholm. Dessa personer har alla egna bearbetade erfarenheter – de kommer alltså själva från familjer med till exempel missbruk, men har idag stabila och trygga liv. Detta skapar en igenkänning och ett förtroende för de unga, när de söker sig till organisationen.

Malin betonar vikten av att göra bakgrundskontroller på volontärerna.

Eftersom vi jobbar med barn och unga, som dessutom redan är i utsatta situationer, är det superviktigt att rätt personer släpps in i organisationen. Bakgrundskontroller är en nödvändig åtgärd och det är nolltolerans gällande avvikelser. Självklart gör vi en bedömning i varje enskilt fall, men det är väldigt viktigt att de som arbetar med barnen är trygga och sunda vuxna.

Bakgrundskontroller är avgörande för barnen bästa

Bakgrundskontroller är alltså avgörande för att Trygga Barnen ska kunna fungera som en säker och trygg funktion för unga. Även om de inte så ofta behöver stoppa någon från att bli volontär fungerar bakgrundskontrollen också avskräckande. De flesta som har något opassande i bagaget tackar nej till att genomgå en bakgrundskontroll och på så vis sållar de bort många som skulle haft en negativ inverkan på verksamheten och barnen. Annars fångas de upp i bakgrundskontrollen.

Samarbetet med ToFindOut upplever Malin som otroligt smidigt och enkelt. Hon anser att processerna går snabbt och är effektiva, och att det är ett väldigt värdefullt hjälpmedel i rekryteringsprocessen.

Malin, som kommer från näringslivet innan hon började som generalsekreterare på Trygga Barnen, har infört många positiva saker för organisationen. Hon har bland annat implementerat kollektivavtal och ett samarbete med Främja, och är vad man kan kalla för eldsjäl inom detta.

Stort behov av fler volontärer

Sist men absolut inte minst vill Malin också kasta ljus på det behov som finns av nya volontärer. Trygga Barnen behöver fler vuxna som kan finnas där för barnen. Som ”vanlig volontär” behöver man ha en egen erfarenhet av att ha levt i en familj med missbruk eller liknande, men för de som inte har det och ändå vill hjälpa till finns deras lovaktiviteter. Där är alla välkomna att vara med och hjälpa till. Läs mer om Trygga Barnens verksamhet på www.tryggabarnen.org

På bilden ovan: Birgitta Edlund, VD TofindOut (till vänster) och Malin Böhmer, generalsekreterare Trygga Barnen (till höger).

Läs mer om hur bakgrundskontroller är avgörande för barnens bästa: ToFindOuts pro bono-arbete.