Vem äger egentligen bolaget ni är på väg att köpa? När världen krymper växer möjligheterna för goda affärer. Men också risken för att bli ordentligt blåst.

I globaliseringens fotspår suddas nationsgränser och lokala regelverk ut. I en eller annan form verkar nästan alla företag utanför det egna landet idag. Vissa är exportörer av tjänster och varor, en del andra köper utländska företag eller etablerar sig med produktion och utveckling. De allra flesta gör åtminstone någon form av inköp från utlandet.

Här växer tyvärr också tjuvarnas marknad. Därför rör sig utvecklingen globalt mot en harmonisering av internationella regelverk – inte bara för bekämpning av korruption, penningtvätt och bestickning. Förändringarna ska även motverka miljöförstöring och oetiska transaktioner av varor och tjänster. Därtill ökar konsumenternas krav på företagens sociala ansvar och att de ska kunna försvara sitt etiska agerande genom hela affärskedjan.

Men detta ställer också högre krav på informations- och undersökningsplikten för alla företag som verkar i internationell miljö. Idag går det inte längre att hänvisa till okunskap när något går fel. Begrepp som KYC, Know Your Client, och AML, Anti-Money Laundering, blir allt vanligare och är något företag på den globala marknaden måste arbeta aktivt med.

Står ni inför ett samgående eller ett stort avtal? Tar ni in utländska leverantörer eller entreprenörer? Är ni på väg att investera i ett utländskt bolag?

ToFindOut kan hjälpa er ta reda på det.Vi hjälper er söka upp och identifiera risker: Våra rapporter ger er bättre beslutsstöd vid internationella avtal och samgåenden, men tjänar även som underlag för att säkerställa att ni inte omedvetet bidrar till penningtvätt, korruption eller oetiska affärsprocesser.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!