I en tid när vi behöver göra vad vi kan för att öka tryggheten måste vi också vara noga med att ställa krav. I oktober kritiserade JO Södertälje för de bakgrundskontroller kommunen använt sig av, de ansågs göra betydande intrång i den personliga integriteten.

Södertäljes tanke var god, bakgrundskontroller krävs för att säkerställa tryggheten hos våra anställda och kollegor. Men vi måste också ha höga krav på de kontroller som genomförs. Efter JOs kritik mot Södertälje publicerade BKF en debattartikel där vi argumenterar för den del av branschen som värnar om den personliga integriteten. Där vi ställer krav på hur bakgrundskontroller ska genomföras, men där vi också efterfrågar verktyg som kan vägleda och säkerställa att bakgrundskontroller genomförs på rätt sätt. För det är inte alltid lätt att göra rätt.

Man behöver inte vänta på beslut – arbetet kan börja redan nu

Vi är många som är överens om vikten av bakgrundskontroller. När statsministern besökte Helsingborg i november diskuterades bland annat den organiserade brottslighetens påverkan på offentlig sektor. Statsministern kommenterade efter besöket bakgrundskontrollerna genomförda av Södertälje och menade att andemeningen i det som kommunen gör är nödvändig.

Vi håller med Ulf Kristersson om detta, och vi välkomnar därför den utredning som regeringen tillsatt som ska se över lagstiftningen. Men man måste inte vänta på en ny lag. Vi är en bransch som genomför adekvata och regelrätta bakgrundskontroller som skyddar den personliga integriteten.

NU är nyckelordet

Givetvis blir jag glad att statsministern uppmärksammar att bakgrundskontroller är en viktig del i det brottsförebyggande arbetet. Det går att redan nu arbeta brottsförebyggande med hjälp av bakgrundskontroller vid nyrekrytering. En risk- och sårbarhetsanalys som tas fram i en sådan rutin kommer ge en effektiv språngbräda vid implementering av bakgrundskontroller på befintligt anställda också.

NU är nyckelordet. Vi kan inte vänta på ny lagstiftning. Det finns aktörer som ToFindOut som har 15 års erfarenhet av att genomföra adekvata och rättssäkra bakgrundskontroller. Ta hjälp av oss som kan bakgrundskontroller, tillsammans skapar vi trygga arbetsplatser.

/Birgitta Edlund, vd ToFindOut

Connecta gärna med mig på LinkedIn!

Läs mer om våra olika bakgrundskontroller