Framtida regleringar måste säkerställa att vi kan fortsätta bidra med samhällsnytta

Under senare tid har det hänt mycket i samhället som visat på den nytta vår bransch bidrar med. När man tidigare pratat om arbetslivskriminalitet har man kanske främst tänkt på att det är medarbetare som drabbas, vilket är hemskt nog, men det kan också vara dina barn på fritids eller dina föräldrar som bor på ålderdomshemmet. Vår samhällsnytta är uppenbar, vilket gör att utformningen av eventuella framtida regleringar blir oerhört viktig.

Vi vill skydda både delarna – integriteten och våra nära och kära

Länge har det inte funnits en opinion för den här frågan. Om man har diskuterat bakgrundskontroller har fokus legat på att så långt som möjligt skydda integriteten hos de som söker arbete. Idag är det uppenbart att debatten är bredare än så att det finns mer att skydda. Vi vill göra båda delarna. Vi vill se till att våra familjemedlemmar kan gå tryggt till jobb, skola och andra aktiviteter, samtidigt som integriteten skyddas.

Det bästa är att vi inte behöver komma på något nytt – lösningen finns

Jag tror det är viktigt att politikerna kommer ihåg att det är möjligt att göra båda delarna. Alla sidor i debatten måste lyftas, annars riskerar vår bransch sin överlevnad. Det är fruktansvärt att läsa i tidningen om hur kriminaliteten tar sig in i samma miljöer som våra barn och ungdomar vistas i, och vi ser det som vår uppgift att lyfta detta i debatten.

Vi måste ta tillfället i akt och diskutera vad som faktiskt kan göras för att skapa trygghet i samhället. Det som är positivt är att vi inte behöver uppfinna nya metoder eller tillvägagångsätt för att åstadkomma detta. Vi jobbar varje dag med att säkerställa trygghet på ett integritetsskyddande sätt. Framtida regleringar måste säkerställa att vi kan fortsätta bidra med vår samhällsnytta.

/Birgitta Edlund, VD ToFindOut

Månadens insikt

Branschen behöver förändras – skillnaderna måste belysas

Branschen behöver förändras. Det krävs regleringar, och möjligen också en revidera lagstiftning, för att fastställa vad som får kallas bakgrundskontroll. Vi välkomnar detta! Men när besluten om branschens framtid fattas är det viktigt att komma ihåg den samhällsnytta vi bidrar med. Hur samhället gynnas, så att besluten syftar till att utveckla branschen framåt, i stället för att hålla den tillbaka.

Vi gör det som krävs för att visa nyttan vår bransch bidrar med. Vi vill visa på skillnaderna mellan oss och mindre seriösa aktörer som idag tyvärr förknippas med begreppet bakgrundskontroll.

Läs vårt Linkedin-inlägg om att vi värnar integriteten och håller med fackföreningarna

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.

Prenumerera på Insights

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.