Länge fanns det ingen opinion i den här frågan. När bakgrundskontroller tidigare har diskuterats har fokus legat på integriteten hos den arbetssökande.

Idag har debatten vidgats – det finns mer att skydda. Vi vill göra båda delarna. Vi vill se till att våra familjemedlemmar kan gå tryggt till jobb, skola och andra aktiviteter, samtidigt som vi värnar integriteten hos den enskilde som genomgår en bakgrundskontroll.

Vi är glada att bakgrundskontroller uppmärksammas som ett verktyg som kan få bukt på säkerhetsrisker hos olika samhällsviktiga funktioner. Vi blir också förundrade över hur detta inte redan används inom fler områden eller arbetsplatser. Till exempel ska inte barn behöva fara illa där de ska få hjälp att må bättre.

Finns inget utrymme att agera naivt – där det finns luckor kommer förövarna att agera

Ökad systematisk brottslighet är ett stort samhällsproblem. Det finns inget utrymme att agera naivt. Förövarna upptäcker var det finns luckor och där kommer de att agera. Idag har vi ett klimat där arbetsgivare är rädda för att ställa vissa frågor, samtidigt finns en skam när någonting sedan går fel. När brottsoffren är tysta för att de skäms skapas en inbjudande miljö för förövarna att ta för sig.

Det vore bra om fler politiker inser att kriminalitet på arbetsplatsen är ett växande problem, och är beredda att hantera också denna kriminalitet mer effektivt. Ofta hamnar fokus på aktörer som startar bolag för att kunna utnyttja dem i sin kriminella verksamhet. Det är ett stort problem, men det måste finnas kunskap och förståelse för att kriminaliteten idag redan finns inne på våra arbetsplatser. Det finns redan ett behov av att agera – för att bevara och stärka tryggheten i arbetslivet för de anställda och alla de som kan påverkas.

Verktygen finns – förändringen kan ske nu!

Vi befinner oss i en situation där tryggheten på arbetsplatser runt om i Sverige ligger i våra egna händer. Verktygen för att agera finns, vi behöver bara använda dem.

Vi på ToFindOut säkerställer kvalitativa bakgrundskontroller där en bedömning gjord av vår kompetenta personal ligger till grund för vad vi levererar till vår klient. Här kommer alltid vikten av att få en andra chans in, samt behovet av att se från fall till fall. Genom en grundlig bakgrundskontroll ökar möjligheten att hålla kriminaliteten borta, det borde vara en självklarhet.

/Birgitta Edlund, VD ToFindOut

Månadens insikt

Bakgrundskontroller – en samhällsviktig funktion

I en redan utsatt situation ska det aldrig behöva råda någon tvekan om att den personal som man är beroende av är där för att skydda en. Att bakgrundskontroller fyller en samhällsviktig funktion är här tydligare än någonsin. Det handlar inte om att sätta dit någon som har gjort fel i sitt förflutna. Det handlar om att skydda kollegor, föräldrar och morföräldrar på ålderdomshemmet, barn på fritids och barn som blivit placerade på SiS-hem för statlig tvångsvård.

Bakgrundskontroller skapar trygghet både på arbetsplatsen och i samhället. För de mest utsatta är det extra viktigt att personalen är både kunnig och lämplig för uppgiften.

Utöver det säkerställer bakgrundskontroller även att medarbetare kan känna sig säkra på sin arbetsplats, och det ger alla möjligheten att uppnå sin fulla potential.

Arbetsplatskriminalitet är idag ett problem som tas på allvar. Systematiska och seriösa bakgrundskontroller är en viktig del i arbetet med att förebygga kriminalitet på arbetsplatsen. Det är upp till arbetsgivaren att säkerställa en trygg miljö, och vi i bakgrundskontrollbranschen ger verktygen till detta.