Det har skett ett skifte i frågan om att förebygga arbetslivskriminalitet. Det här blev tydligt för oss på ToFindOut under Almedalsveckan. Veckan samlar personer från både politiken och företagsvärlden och det var tydligt att man från alla håll är redo att agera för förändring.

Vi blev otroligt glada när vi noterade denna förändring i inställning. Vetskapen om att det finns problem har funnits under en längre tid men det är först nu vi ser viljan att gå vidare i arbetet.

Politiken måste visa vägen och göra det lätt att göra rätt

Att kriminalitet på arbetsplatser börjar tas på allvar är positivt, endast då kan vi se en förbättring. Men detta skifte innebär också att politikerna har ett stort ansvar att säkerställa att förebyggande arbete sköts på rätt sätt.

Vi står inför en situation som vi inte har befunnit oss i tidigare. I och med en ökad arbetslivskriminalitet har även ansvaret att bekämpa denna breddats.

Vi är medvetna om att det finns aktörer i vår bransch som agerar på ett sätt som kan vara skadlig när det t ex gäller den personliga integriteten. Bakgrundskontroller kommer bli ett allt viktigare instrument framöver, och det är i denna utveckling viktigt att kontrollerna är kvalitetssäkrade. För det går att göra bakgrundskontroller med respekt för den personliga integriteten. Det är nämligen vår affärsidé.

Lyft de goda exemplen – seriösa aktörer utgör en samhällsviktig funktion

Vi måste lyfta de goda exemplen. Det är viktigt att de oseriösa aktörerna granskas, men det finns även ett värde i att lyfta de goda exemplen. Vi är en bransch full av aktörer som varje dag genomför samhällsviktigt arbete som bidrar till minskad kriminalitet på arbetsplatser runt om i Sverige. Det finns ett värde i att lyfta detta, att visa individer, företag och organisationer att det inte behöver vara svårt att göra rätt.

/Birgitta Edlund, VD ToFindOut

Månadens insikt

Kriminella kommer ta chansen där möjligheten finns

I vårt arbete blir det uppenbart att man inte kan vara naiv. Vi har blivit motbevisade allt för många gånger när det uppstår situationer vi aldrig trodde skulle kunna hända.

Vi utgår från att våra barn är säkra på deras fotbolls- eller gymnastikträning. Vi utgår från att våra barn är trygga när de går till ridlektionen, till kören eller till ett scoutmöte. Likväl utgår vi från att vi själva är trygga när vi går till jobbet, handlar i butiker eller går till ett läkarbesök.

Arbetslivskriminaliteten tar sig in där möjligheten finns. Den tar sig in där våra barn spenderar sin fritid, den tar sig in på våra jobb och den tar sig till och med in i bostadsrättsföreningar och motverkar tryggheten i våra egna hem.

Är det någonting vi lärt oss i vårt arbete, och som vi fick bekräftat när vi pratade med flera aktörer från olika branscher under Almedalen, är det att vi inte kan vara naiva och att skapa trygga miljöer kräver ett aktivt och kontinuerligt arbete.

Det är lätt att bli orolig när man ser hur arbetslivskriminaliteten sprider sig i samhället idag, men den går att mota. Vi är många som vill bekämpa arbetslivskriminaliteten. Det finns inte en enda lösning på detta. Men tillsammans, utifrån olika roller och kompetenser, kan vi skapa förutsättningarna för ett tryggare samhälle.

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.

Prenumerera på Insights

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.