Det finns en stor osäkerhet kring vilka aktörer som kunderna ska vända sig till för att köpa kvalitativa tjänster inom vår bransch, då det idag inte finns någon branschgemensam reglering av vad en bakgrundskontroll är.

I framtiden är en certifiering avgörande för bakgrundskontrollbranschens möjlighet att fortsätta verka. Det är vi branschaktörer som har störst kunskap och förståelse för branschens värde och därmed ett ansvar för att ta fram en reglering och certifiering.

Bakgrundskontrollföretagen, BKF, har möjligheten att skapa en certifiering som gör kvaliteten bland aktörer på marknaden mätbar. Arbetsgivare och politiker får på så sätt en försäkran om att aktörer som omfattas av certifieringen är kvalitativa, integritetsskyddande och agerar enligt rådande lagstiftning och god sed. Detta gör branschen jämförbar och öppnar möjligheter för framtida mer anpassade och konstruktiva regleringar.

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.

Prenumerera på Insights

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.