Det finns en stor osäkerhet kring vilka aktörer som kunderna ska vända sig till för att köpa kvalitativa tjänster inom vår bransch, då det idag inte finns någon branschgemensam reglering av vad en bakgrundskontroll är.

I framtiden är en certifiering avgörande för bakgrundskontrollbranschens möjlighet att fortsätta verka. Det är vi branschaktörer som har störst kunskap och förståelse för branschens värde och därmed ett ansvar för att ta fram en reglering och certifiering.

Bakgrundskontrollföretagen, BKF, har möjligheten att skapa en certifiering som gör kvaliteten bland aktörer på marknaden mätbar. Arbetsgivare och politiker får på så sätt en försäkran om att aktörer som omfattas av certifieringen är kvalitativa, integritetsskyddande och agerar enligt rådande lagstiftning och god sed. Detta gör branschen jämförbar och öppnar möjligheter för framtida mer anpassade och konstruktiva regleringar.

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.