Den amerikanska taxiutmanaren Uber har stått för en raketartad utveckling det senaste decenniet. År efter år har de tagit sig an nya marknader och de anslutna förarna blir ständigt fler. Trots deras enorma tillväxt har de inte glömt bort det viktigaste – säkerheten.

För tio år sedan grundades företaget Ubercab, vilket sedermera kom att bli Uber. Idag är de verksamma i mer än 60 länder världen över och har smått häpnadsväckande tre miljoner förare anslutna till sig. Deras räckvidd är helt enkelt enorm, vilket medför ett minst lika stort ansvar.

Vägen till full koll

Uber har utstått en hel del kritik under åren. Det har rört sig om förare som begått övergrepp, trakasserat och rånat kunderna. Detta blev en väckarklocka för Uber som bestämde sig för att gå till botten med problematiken. För att hindra fler kriser från att uppstå implementerade de därför en gedigen säkerhetsrutin, vilket förhoppningsvis kan inspirera andra till att göra samma sak.

Det säger sig självt att det är omöjligt att ha full kontroll på tre miljoner förare. Det kan vara svårt att ha koll på tre anställda ibland. Oavsett omfattning på organisationen så finns det vissa rutinmässiga policys som kan implementeras för att samla in nödvändig information om medarbetarna på ett säkert och effektivt sätt. Nyckelordet är skalbarhet.

Säkerhet genom skalbarhet

Vad är det då Uber har gjort? Uber har för det första gjort en säkerhetsanalys och kommit fram till två centrala faktorer för att företaget ska kunna upprätthålla en god standard på sina tjänster. Båda grundar sig i resenärens trygghet. Dels ska en gedigen kontroll av förarens juridiska historik göras och dels ska det genomföras en omfattande säkerhetsgenomgång av dennes bil. En besiktning av både förare och fordon helt enkelt. Bilbesiktningen är mer eller mindre universell. Däremot finns det en stor utmaning i bakgrundskontrollen.

Att ta reda på vilka uppgifter man får hämta in, vilka detaljer som krävs att man känner till och vilka allmänna säkerhetsaspekter som måste beaktas i landet man är etablerad i utgör bara några av de förberedande delarna inför kontrollen. Det tunga arbetet ligger i utformandet av de policys och riktlinjer som respektive marknad har att förhålla sig. När det väl är gjort har ett ramverk satts som sedan kan användas för alla miljontals förare, oavsett hur mycket de växer. Säkerheten skalas upp, men arbetet slutar inte här.

RideCheck

Säkerhetsarbete är något som måste göras kontinuerligt. Frekvensen beror dock på verksamhetens karaktär. I Ubers fall är säkerheten central – hela tiden. Det är en del av deras erbjudande. Därför har de skapat en funktion som de kallar för RideCheck vilket är en inbyggd funktion i Uber-appen som syftar till att hålla resenären trygg genom hela färden. Om föraren kraftigt avviker från rutten så kopplas deras kundservice in för att säkerställa att allt går rätt till. Upptäcks en krock med bilen skickas det dit hjälp om det behövs. Resenären har även alltid ett SOS-nummer nära till hands i applikationen, ifall en nödsituation skulle uppstå.

Kopiera Ubers vägvinnande koncept

Uber är en pionjär på flera områden. Att de nu bryter ny mark även på säkerhetsfronten är kanske inte så konstigt. Detta är något fler borde ta efter. I Sverige finns det liknande tjänster där bolag kör ut allt från mat till mediciner direkt till kundens dörr. Ubers säkerhetsrutiner skulle med lätthet kunna appliceras på dessa branscher också. Inte bara den förberedande säkerhetsanalysen med gedigna bakgrundskontroller, utan även den simultana kontrollen under leveransens gång. Avvikelser borde vara lika centrala att rapportera om såväl innan som under att tjänsten utförs.

Svenska e-handlare borde fråga sig själva vilka eventuella säkerhetsrisker de står inför? Det är lätt hänt att man endast fokuserar på de högt uppsatta i företagsledningen, men de som faktiskt levererar produkten eller tjänsten är minst lika viktiga att ha koll på. Med ett proaktivt säkerhetsarbete slipper man reaktiva lösningar.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!