Det har varit ett händelserikt år för oss som jobbar med bakgrundskontroller! 2018 var året då GDPR förändrade sättet branschen var skyldiga att behandla personuppgifter, i grunden. 2019 stod konsekvenserna av detta klara. Vi kan exempelvis se hur flera av de gratis- eller betaltjänster som ger möjlighet att få tag på personuppgifter har fått det svårare att existera. De verkar i en värld där privatpersoner är mer medvetna om vilka rättigheter de har, kontra sina personuppgifter.

Vi har samlat de tre trenderna som har, eller kommer att få, störst inverkan på branschen under årets andra del.

1. Reglering av användning av registerkontrollutdrag

Användandet av utdrag ur brottsregistret har ökat i rask takt i Sverige under de senaste åren – från 40 000 utdrag 2003 till över 300 000 stycken 2016, med ytterligare ökning året därpå.

Vissa arbetsgivare ber kandidaten att hämta ut ett utdrag ut belastningsregistret, som ett tillvägagångssätt för att utföra en bakgrundskontroll. Vi på ToFindOut menar att det är en metod som dels är osäker rent praktiskt och dels inte lever upp till de branschkrav som en bakgrundskontroll måste uppfylla. Förfarandet är varken bra för kandidat eller arbetsgivare.

Förra året beställde regeringen en utredning, som nu lämnats på remiss, i syfte att reglera, och i praktiken försvåra, användandet av registerutdrag. Det betyder att fler företag kommer att få ett ökat behov av att genomföra bakgrundskontroller på annat vis.

2. Bakgrundskontroller som SaaS-produkt

De flesta aktörer inom branschen, i Sverige likväl som internationellt, använder sig idag i någon form av systemstöd för själva beställningen av bakgrundskontroller. Hittills har de, i stort sett alltid, varit fristående från andra system som hanterar rekrytering, exempelvis ATS: er, Applicant Tracking Systems.

Internationellt växer en stark trend, som sakta men säkert även tar mark i Sverige. Vi ser hur beställningsfunktionen för bakgrundskontroller byggs in i ATS:en, vilket möjliggör en mer strömlinjeformad kundupplevelse. Bakgrundskontroller as a service är en trend som är här för att stanna.

3. Sökningar på sociala medier minskar i Sverige – men ökar internationellt

Antalet svenska arbetsgivare som använder sig av internetsökningar för att kolla upp en kandidat har minskat det senaste åren. Stockholms Handelskammares årliga enkät om rekrytering och bakgrundskontroller visar en minskning från 46 procent år 2015 till 26% år 2019.

Vi ser det som en mycket positiv utveckling. ToFindOuts bedömning har alltid varit att information som hittas online, vanligen via sociala medier, är en vansklig källa att bygga sina anställningsbeslut på. Det är lika lätt att utge sig för att vara någon annan online som det är att, i rollen som googlare, göra en subjektiv bedömning.

I USA är trenden omvänd; där är det snarare regel än undantag att genomföra internetsökningar. Vad det beror på kan diskuteras. Alltjämt är USA den största marknaden för bakgrundskontroller överlag, men det går att spekulera kring hur GDPR och ökad respekt för den personliga integriteten i Sverige står för en del av differensen.

En normaliserad syn på bakgrundskontroller

Dessa tre trender har en sak gemensamt. De visar alla att behovet och förståelsen för vad bakgrundskontroller är ökar. Att staten gör det svårare att använda sig av registerutdrag för att genomföra nödvändiga kontroller är något som, på sikt, kommer att öka tryggheten och seriositeten i processen. Vi ser det som positivt att kontroller som sker ad hoc och internetsökningar minskar. Slutligen visar digitaliseringen av branschen hur bakgrundskontroller har gått från att vara en specialåtgärd till att bli en fullt normal, integrerad del av rekryteringsprocessen.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!