Det är sunt att vilja värna sin integritet. Det är också rimligt att förvänta sig trygga arbetsplatser och att arbetsgivaren använder rätt verktyg för att skydda sina medarbetare. Balansen i de två frågorna måste upprätthållas av aktörerna i vår bransch.  

För att öka vår förståelse och kunskap har vi genom undersökningsföretaget Axiom Insight frågat ett representativt urval hur de ser på bakgrundskontroller. De allra flesta uppskattar samhällsnyttan som bakgrundskontroller ger i form av trygghet på arbetsplatsen.  

Vi ställde frågan: ”Vad tycker du om att arbetsgivare undersöker ifall personer de funderar på att anställa exempelvis har stora skulder eller blivit dömda för brott?” Femtiotvå procent av de svarande anser att kontroller undviker brottslighet på arbetsplatsen och är bra. Var fjärde, tjugofem procent, har ingen direkt åsikt, utan har inte ens tänkt på att arbetsgivare kan göra bakgrundskontroller om stora skulder eller brott. Något färre, tjugotre procent, tycker däremot att kontroller är integritetskränkande och dåligt. 

Undersökningen visar tydligt att en majoritet av svenska folket ser vår samhällsnytta och värdet som branschen bidrar med. En fjärdedel del har inte reflekterat över frågan, medan en lite mindre grupp värderar integritetsfrågorna högre än trygga arbetsplatser. Inställningen skiljer sig något mellan ålder och kön, där fler kvinnor än män är positiva till bakgrundsundersökningar.  

Vi på ToFindOut ser resultatet som en möjlighet och en skyldighet för branschen att bättre informera och belysa hur vår bransch fungerar, nyttan vi ger samt tryggheten vi bidrar till. Dessutom bör vi sätta standarden för hur en bra och integritetssäker bakgrundskontroll ska genomföras.  

 

Månadens insikt

Kandidater som undersöks uppskattar bakgrundsundersökningar

Åtta av tio av kandidater som söker ett arbete anser att en arbetsgivare som genomför bakgrundsundersökningar är ett seriöst företag, det visar siffror från ToFindOuts kandidatenkät, den senaste från 2019. 79 procent var överens om att bakgrundsundersökningar inte heller försämrade deras bild av arbetsgivaren och 47 procent ansåg att deras bild av arbetsgivaren till och med förbättrades vid genomförandet av en undersökning. Enkäten visar en övergripande positiv bild av bakgrundskontroller från människor som söker arbeten. Den positiva bilden kvarstår, enligt ToFindOut. Kandidaterna uppskattar bakgrundsundersökningar i en ansökningsprocess och värderar säkra och trygga arbetsplatser. 

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.

Prenumerera på Insights

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.