Bakgrundskontrollbranschen spelar en allt större roll för att skapa trygga arbetsplatser och för att möta flera av samhällsutmaningarna, både inom offentlig sektor och för en hållbar arbetsmarknad för samhället i stort. ToFindOut, ett av Sveriges ledande företag för bakgrundskontroller, har nu valt in Sofia Arkelsten, tidigare partisekreterare och riksdagsledamot för Moderaterna, i företagets styrelse.

– Vi är oerhört stolta och glada att knyta Sofia till vårt strategiska arbete i styrelsen. Det är angeläget att öka kännedomen och kunskapen om hur kvalitetssäkrade bakgrundskontroller skapar säkra företag och trygga arbetsplatser. Sofia Arkelstens expertis inom juridik, samhällsbyggande och kommunikation är ett värdefullt tillskott till styrelsen strategiska arbete, säger ToFindOut’s styrelseordförande Niklas Bragée.

–  Jag är både glad och hedrad över att få möjlighet att bidra i styrelsearbetet utifrån mina erfarenheter, säger Sofia Arkelsten. Trygghet på jobbet och hållbara arbetsplatser är helt avgörande på framtidens arbetsmarknad och tjänsterna som ToFindOut erbjuder ökar samhällets säkerhet med respekt för människors integritet.

Med ToFindOuts bakgrundskontrolltjänster får våra uppdragsgivare ett faktabaserat, relevant och tillförlitligt beslutsunderlag levererat i digitala moderna gränssnitt. Vi arbetar i enlighet med GDPR och i processer som beaktar uppdragsgivarens och dess kandidaters integritet.

Vår vision är att vi tillsammans skapar trygga arbetsplatser. För Nordens beslutsfattare ska ToFindOut ständigt bygga branschens bästa bakgrundskontrolltjänster genom att leverera rätt underlag vid rätt tidpunkt och i rätt digitalt gränssnitt.

För mer information och frågor:

Birgitta Edlund, vd på ToFindOut
birgitta.edlund@tofindout.se
070-775 1002

 

Fotograf: Jalle Torbjörnsson