Bakgrundskontroller blir en allt vanligare del av rekryteringsprocesser. Samtidigt är det många som inte riktigt vet vad det är, vilket är oroväckande av flera anledningar. Dels riskerar det skapa otrygga arbetsplatser, dels kan det bli kostsamt för företagen.

I en tid präglad av krav på transparens och med ständigt granskande blickar är det allt viktigare att ha koll på sin verksamhet, redan från början. Det gäller inte bara siffrorna i bokföringen utan även personerna i företaget, humankapitalet. I annat fall riskerar den sistnämnda faktorn påverka den förstnämnda. En nödvändig förutsättning för att förebygga felaktiga rekryteringar och interna säkerhetsrisker är bakgrundskontroller.

Trygga tryggheten

Företag startas ofta av en eller ett fåtal personer. I de allra flesta fall är det konstellationer som har bra koll på varandra från början. Bakgrundskontroller kan i det skedet ses som överflödigt. Må så vara. Det som definierar en sådan grupp människor är just trygghet. Tar man in en okänd, extern part i arbetet försvagas genast den variabeln. För att försäkra sig om att personen är lika trygg som den initiala delen av gruppen är det enklaste, eller i alla fall mest effektiva, sättet att göra en bakgrundskontroll.

Hur långt ska man gå?

Själva bakgrundskontrollprocessen är utformad för att fungera så tidseffektivt som möjligt för både arbetsgivare och kandidat. I stora drag kan sägas att det är en sista koll av kandidaten innan man beslutar sig för om man ska anställa personen i fråga. En slutbesiktning, kan man säga.

Idag är det otroligt lätt att falsifiera dokument och meriter. Kandidaten som tas in på en intervju kan själv välja hur denne vill framställa sig själv, utan att arbetsgivaren – utan en bakgrundskontroll – har någon egentlig möjlighet att kontrollera om uppgifterna stämmer. Att enbart förlita sig till referenstagning är ett för grunt tillvägagångssätt. Det finns ingenting som säger att referenterna är de som de utger sig för att vara.

Säkerställ effektiviteten och effektivisera säkerheten

Med en bakgrundskontroll kan du på ett effektivt och tryggt sätt säkerställa att kandidaten är vem hon eller han utger sig för att vara. Kontrollens omfattning bör variera beroende på kandidatens position , men som som minimum kandidatens personalia, ekonomi och juridiska spörsmål ses över. Många väljer även att ta hjälp med att verifiera de uppgivna uppgifterna i kandidatens cv – både gällande tidigare arbetsplatser och utbildning.

En bakgrundskontrollprocess är tidskrävande att genomföra på egen hand. Även om de uppgifter som plockas ut från olika instanser är offentliga krävs handpåläggning för respektive moment. I det fallet kan det vara klokt att ta hjälp av en extern part, som har en framarbetad metod och systemstöd för att genomföra granskningen på kort tid.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!