Samhällssäkerhet bygger vi tillsammans

Bakgrundskontroller är en dellösning på flera av utmaningarna för samhällssäkerheten. De kan användas mer och av fler.

Bakgrundskontroller vid rekryteringar, med en avvägd och kvalificerad bedömning, är en viktig del av det förebyggande arbetet för samhällssäkerhet. Inte minst i kommuner och regioner. När offentliga arbetsgivare har rekryteringsverktyg som balanserar integritet och säkerhet är det bra för medarbetare, medborgare och verksamheten. På så sätt kan tilliten till kommuner, regioner och myndigheter värnas.

Påverkansoperationer, desinformation och falska budskap som har till syfte att skada Sverige och Sverigebilden sprids fort och med kraft. Det nationella politiska fokuset idag ligger på inre och yttre säkerhet. Regeringen håller presskonferenser om det kraftigt försämrade säkerhetsläget och hur hoten bedöms bestå över tid. Generellt har de reformer och politiska beslut som nu lanseras och som syftar till att öka säkerheten starkt och brett stöd i riksdagen.

Globalt sett är geopolitiken tillbaka. Sveriges intressen ska tas tillvara i en osäker omvärld. Totalförsvaret återuppbyggs, på ett sätt som är relevant i vår tid. Ansvaret är gemensamt, och alla ska delta. Civilsamhället, näringslivet och det offentliga behöver inte bara låta bli att göra fel, utan ska aktivt bidra till samhällssäkerhet och totalförsvaret. En del av den stärkta motståndskraften är att värna tilliten till varandra i samhället.

Idag arbetar omkring 1,2 miljoner människor i kommuner och regioner. Det motsvarar ungefär befolkningen i Göteborg, Malmö, Västerås och Örebro sammantaget. Samarbetsorganisation SKR prognosticerar att om inget förändras behöver kommuner och regioner anställa omkring 410 000 personer till viktiga arbeten fram till 2031.

Det pågår en statlig offentlig utredning som ska vara klar i vår om kommuners och regioners grundläggande ansvar inför och under fredstida kriser och höjd beredskap. Uppdraget är att kartlägga hur väl kommuner och regioner står rustade. Det kan handla om infrastruktur och krisorganisationer och möjligen om hur kommunal service och myndighetsutövning ska fungera i tid av kris. Dessutom borde den handla om kommuner och regioner som arbetsgivare, förebyggande arbete med säkra arbetsplatser och den strategiska frågan om rekrytering av kompetenta och engagerade medarbetare. Seriösa bakgrundskontroller ger förutsättningar för trygghet och tillit.

 

Krönika skriven av Sofia Arkelsten, styrelseledamot ToFindOut och Senior Director på Hallvarsson & Halvarsson.

Foto: Jalle Torbjörnsson

  • Missa inte: Bakgrundskontroller viktig del i kommunens trygghetsarbete

    Vi bjuder nu in er som arbetar med trygghetsfrågor och brottförebyggande arbete till en halvdag om best practise om bakgrundskontroller onsdag den 24 januari 2024.