Fler och fler företag har gjort bakgrundskontroller till en standardiserad del av sina rekryteringsprocesser. Det handlar inte bara om att skapa trygghet, utan även om att förhindra en förtroendekris.

På en kraftigt konkurrensutsatt arbetsmarknad vinner den med mest genomarbetade processer. Att djävulen finns i detaljerna är inget nytt – kanske är det därför näringslivets aktörer nu skiftar sin syn på policys för bakgrundskontroller.

Tidigare granskades i princip bara kandidater vid specifika fall, som inför rekryteringar av nyckelpersoner. Det är, i sak, inte fel – den sortens bakgrundskontroller är fyller en viktig funktion och sker idag oftast som regel. Det är även vanligare med policys för bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar, men långt ifrån alla har byggt upp den sortens skyddsnät. För de arbetsgivare som väljer att inte verifiera samtliga nyanställda medarbetares bakgrund kan en tråkig skugga falla över bolaget, om något sker. Genom att kvalitetssäkra varje rekrytering minskas risken att hamna i en snäv situation.

Om ni har en bit kvar till en heltäckande policy är vårt bästa tips att åtminstone granska riskgrupperna. Vi har därför sammanställt en lista på de roller där flest avvikelser uppstår vid bakgrundskontroller.

1. Säljare och kundansvariga

Som företagets ansikte utåt är säljarna inte sällan även kundens första kontakt. Utöver att representera kundens varumärke hanterar de, överlag, känslig information. Säljare har dessutom rent generellt en högre riskbenägenhet, ofta i syfte att nå sina säljmål. De är exempelvis överrepresenterade gällande fortkörningsböter. För att kunna ta kalkylerade risker, utan att spela rysk roulette med sin egen eller företagets säkerhet, är det viktigt att säljaren har ett gott omdöme.

2. Befattningar inom tech

IT-avdelningar är nästan synonymt med systembehörighet. Medarbetare inom tech har ofta tillgång till kritiska program, vilket kan missbrukas. De flesta företag har säkerhetspolicys som, i teorin, bara ger fåtalet nyckelpersoner tillträde till systemen. Tillgång till känslig information är alltid en stor risk och kan sätta både den anställde och företaget i en oönskad situation.

3. Medarbetare på ekonomiavdelningen

På tal om känsliga system. Företagets ekonomiavdelning sitter ofta med några av de mest affärskritiska programmen som arbetsredskap. Många av dem hanterar företagets ekonomiska transaktioner och kan godkänna fakturor likväl som utbetalningar till anställda. Det säger sig nästan självt, men det är av yttersta vikt att kunna lita på ekonomiavdelningens medarbetare.

4. Kundtjänstpersonal

På kundtjänstavdelningen har de flesta anställda stor befogenhet över allt från kundernas personliga användarkonton till kundfakturor. De kan ofta godkänna reklamationer, ge rabatt och sänka priser. Fel person på fel plats i en stor kundtjänstorganisation kan ställa till med mycket oreda.

5. Chefsroller

Som chef balanseras två nyckelfaktorer: Ansvar och påverkan. En chef ges stora befogenheter och har en också en påverkan på organisationen och dess medarbetare. Utöver de ekonomiska aspekterna kan en olämplig chef göra stor skada på bolagets varumärke, externa och interna relationer och förtroende.

Överväg bakgrundskontroller

Om ni rekryterar inom dessa riskgrupper – överväg bakgrundskontroller. Det bygger upp en grundtrygghet i era kundrelationer. Genom att visa era kunder att ni arbetar proaktivt för att säkerställa och upprätthålla deras säkerhet visar ni också att ni har en kvalitativ rekryteringsprocess.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!