Arbetslivskriminaliteten är mycket mer utbredd än vi anar, antagligen mer utbredd än någonsin. För mig personligen är det viktigt att en ny regering ger den seriösa delen av branschen rätt förutsättningar så att vi kan bidra och verka. Vi har infrastrukturen för att hantera de problem som finns. Politikerna borde stötta vår bransch och inte begränsa den.

Jag diskuterade nyheten om Kronofogden som fått betalt med tvivelaktiga medel med våra medarbetare. Det blev tydligt att alla i sitt arbete med bakgrundskontroller upptäckt situationer där en stor summa pengar plötsligt betalats av i en omgång. Det är svårt att vara säker på vad en sådan händelse betyder, men vi kan i alla fall lyfta frågan. Vi kan kontrollera på ett sätt som Kronofogden inte anser sig ha möjlighet till.

Myndigheternas handfallenhet förvånar. Kronofogden har ett uppdrag från regeringen, ett samhällsuppdrag som ska tas på största allvar. Det är inte alltid lätt, men min tes är att låta privata aktörer med rätt kompetens och rätt resurser ta ansvar och vara en del av att lösa problemet.

Ökad systematisk brottslighet är ett stort samhällsproblem. Det finns inget utrymme att agera naivt. Förövarna upptäcker var det finns luckor och där kommer de agera. Idag har vi ett klimat där arbetsgivare är rädda för att ställa vissa frågor, samtidigt finns en skam när någonting sedan går fel. När brottsoffren är tysta för att de skäms skapas en inbjudande miljö för förövarna att agera i.

Det är fantastiskt om politikerna inser att kriminalitet på arbetsplatsen är ett växande problem och börjar hantera det bättre. Ofta hamnar fokus på aktörer som startar bolag för att kunna utnyttja dem i sin kriminella verksamhet. Det är ett stort problem, men det måste finnas kunskap och förståelse för att kriminaliteten idag redan finns inne på våra arbetsplatser. Det finns redan ett behov av att agera för att bevara och stärka tryggheten i arbetslivet för de anställda.

Bakgrundskontrollbranschen har delvis oss själva att skylla för att vi idag inte är en självklar del av lösningen. Vi kan inte längre agera under radarn, tvärtom. Vi har den infrastruktur och de verktyg som behövs. Allt vi önskar av kommande regering är att de inte hindrar oss från att ta vårt samhällsansvar. Branschen är en del av lösningen.

 

Månadens insikt

Insikt efter valet: trygghetsfrågorna dominerade debatten och väljarnas engagemang.
Låt branschen öka trygghet på arbetsplatsen.

Några veckor efter valet har den stormiga valrörelsen lagt sig. Det är dags att reflektera över vad vi tar med oss framåt. Det är tydligt att trygghetsfrågorna dominerat debatterna och väckt väljarnas engagemang. Enligt Novus mätning viktigaste politiska frågan har lag och ordning varit en av de absolut mest uppmärksammade frågorna och varit viktigast för väljarna. Under hela 2022 är det endast sjukvård som väckt ett starkare intresse. Bakgrundskontrollbranschen bidrar till att hantera ett av väljarnas viktigaste samhällsproblem.

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.

Prenumerera på Insights

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.