Förslag på lagförändringar som påverkar vår bransch har tidigare varit under betänkande. Men dessa förslag har misslyckats med att identifiera variationerna i vår bransch, och vilka delar av den som är viktiga att bevara. En lagstiftning som slår fel riskerar att stoppa branschen helt. Detta innebär att ett av de huvudsakliga verktygen för att säkerställa trygga arbetsplatser med framgångsrik dynamik och kultur skulle försvinna.

Begreppet bakgrundskontroll har idag en bred betydelse och används av många företag. Det skulle vara ett stort misstag att som beslutsfattare utgå från att alla dessa verksamheter opererar på samma sätt. Det är en av anledningarna till att vi betonar vikten av att ta tillbaka äganderätten över begreppet bakgrundskontroll.

Det är viktigt att politiken förstår den samhällsnytta som bakgrundskontroller bidrar med – bakgrundskontroller är ett av de mest effektiva sätten att motverka kriminalitet på arbetsplatserna. Bakgrundskontroller är ett verktyg som säkerställer tryggheten för medarbetare, men också för kunder och andra som är beroende av en verksamhet som till exempel personer på omsorgsboende och barn i fritidsverksamhet.