Sommarens IT-skandal kring transportstyrelsens outsourcing av lagringstjänster har nog knappast undgått någon. Tyvärr utgör denna endast toppen på ett isberg där avsaknad av eller avsteg från ordentliga kontroller och rutiner kring inköp, upphandlingar och outsourcing sker. Dessa brister leder i bästa fall till ekonomiska förluster och slöseri med skattepengar: i värsta fall kan det leda till att medborgares personliga integritet skadas eller som i fallet transportstyrelsen i hot mot rikets säkerhet.

Transportstyrelsen valde, som medias granskning visat, medvetet att avstå från de lagar och regler som styr denna typ av processer. Dock har den politiska debatten i sammanhanget handlat om huruvida viktiga samhällsfunktioner bör eller inte bör outsourcas. Oavsett ens åsikter i frågan är det dock en realitet att outsourcing och upphandling av tjänster kommer att förbli en viktig del av offentliga sektorns arbete inom en överskådlig framtid.

Att inte genomföra ett ordentligt due diligence arbete kan bli kostsamt

I flera andra fall sker dock dessa misstag på grund av en avsaknad av att utföra ett ordentligt due diligence arbete. 2016 beräknas offentlig sektor ha förlorat cirka 80 miljarder kronor genom dåligt utförda upphandlingar. Exemplen på hur detta sker är många: upphandlingar av stödstrumpor för 6000 kronor per strumppar, inhyrning av utländsk vårdpersonal för undermåliga villkor och så vidare. Problemet gäller inte bara upphandlingar: nyligen uppdagades det att det statliga innovationsinstitutet Vinnova under de senaste åren beviljade 2,5 miljoner kronor i företagsbidrag till ett företag vars ordförande stod under åtal och sedan dömdes för grov ekonomisk brottslighet, detta då institutet enligt egen uppgift inte utför kontroller av privatpersoner.

Regeringen satte redan förra året som mål att förbättra sättet det offentliga gör affärer på. De olika aktörerna ska i ökad grad kunna förhandla om bud, bygga innovationspartnerskap och framförallt motverka social dumpning. För att kunna möta dessa krav krävs dels en förståelse för problemet, dels att offentliga organisationer har kapaciteten utföra adekvata kontroller av sina motparter. Om inte skattepengar skall förslösas eller finansiera verksamhet som inte är förenlig med de värden de skall stå för så behövs dessa förmågor. För att kunna säkra verksamheten pengar och förtroendemässiga förluster bör offentliga aktörer förbättra sina rutiner vid uppköp och upphandlingar.

Ta reda på allt du behöver veta innan det är försent

ToFindOut arbetar idag med att hjälpa våra kunder med just denna typ av bakgrundkontroller. Att syna potentiella samarbetspartners innan man ingår i ett samarbete är en process som blir allt mer väletablerad inom den privata sektorn. Genom att anamma denna typ av due diligence arbete så kan den offentliga sektorn inte bara långsiktigt spara pengar: de kan även säkra förtroendet hos medborgarna.

Vi är en av nordens största aktörer inom bakgrundskontroller. Med vår bakgrund vet vi att bättre affärer kräver rätt sorts kunskap: därför tror vi på teknik och på att arbeta efter en konsekvent metodik. Vi ser oss själva som förtroendeskapande och vill bidra till en mer transparent affärsvärld.