Hösten 2021 tillsattes delegationen mot arbetslivskriminalitet. Den arbetar som en kommitté och ska ur ett samhällsövergripande perspektiv verka samlande och stödjande i förhållande till aktörer som motverkar arbetslivskriminalitet och främja samverkan och erfarenhetsutbyte dem emellan. Det bekräftas av delegationen att arbetslivskriminaliteten är starkare än någonsin.

Under 2022 redovisade delegationen ett första uppdrag, en definition av arbetslivskriminalitet. Frågan avgörs vid en helhetsbedömning där fyra omständigheter särskilt beaktas:

  • Är det så att arbetstagare utnyttjas?
  • Gör detta att konkurrensen snedvrids?
  • Är det ett förfarande som utförs i organiserad form eller systematiskt?
  • Är förfarandet av allvarlig eller omfattande karaktär?

Här kan du läsa mer om delegationen och dess uppdrag.

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.