Hösten 2021 tillsattes delegationen mot arbetslivskriminalitet. Den arbetar som en kommitté och ska ur ett samhällsövergripande perspektiv verka samlande och stödjande i förhållande till aktörer som motverkar arbetslivskriminalitet och främja samverkan och erfarenhetsutbyte dem emellan. Det bekräftas av delegationen att arbetslivskriminaliteten är starkare än någonsin.

Under 2022 redovisade delegationen ett första uppdrag, en definition av arbetslivskriminalitet. Frågan avgörs vid en helhetsbedömning där fyra omständigheter särskilt beaktas:

  • Är det så att arbetstagare utnyttjas?
  • Gör detta att konkurrensen snedvrids?
  • Är det ett förfarande som utförs i organiserad form eller systematiskt?
  • Är förfarandet av allvarlig eller omfattande karaktär?

Här kan du läsa mer om delegationen och dess uppdrag.

Nyheter om bakgrundskontroller!

ToFindOut Insights är ett nyhetsbrev för dig som arbetar med bakgrundskontroller. Här samlar vi nyheter, insikter och perspektiv från arbetet med att skapa trygga arbetsplatser. ToFindOut Insights kommer ut en gång i månaden.

Prenumerera på Insights

Aktivera JavaScript i din webbläsare för att slutföra detta formulär.
Namn
ToFindOut behandlar uppgifterna enligt följande: Om du samtycker till att ta emot nyhetsbrev eller fyller i ett kontaktformulär via vår hemsida sparar vi ditt namn, din e-post och om du själv valt det – organisationen du jobbar på. ToFindOut använder en tredje part för att hantera prenumerationer på våra nyhetsbrev, de personuppgifter du anger hanteras därmed även av tredje part i form av personuppgiftsbiträde. Tredje part har inte rätt att använda personuppgifterna för andra syften än att utföra de uppgifter de åtagit sig mot ToFindOut enligt avtal mellan ToFindOut och tredje part. ToFindOut säljer aldrig vidare dina personuppgifter till tredje part för marknadsföringsändamål.