En fråga vi på ToFindOut ofta får från våra kunder är när vi anser att de bör genomföra en motpartskontroll. Det är lätt att falla mellan extremerna i denna fråga, från att å ena sidan vilja utföra kontroller på exakt alla motparter man jobbar med, till att enbart utföra kontroller i de enstaka fall där stora värden är på väg att investeras. På ToFindOut arbetar vi med att fokus skall vara på risken: behovet skall inte definieras utifrån ekonomiska premisser utan vad effekten av en slarvigt utförd eller bristfällig kontroll kan komma att få.

Modern Due Diligence: ett fokus på integritet

Systemet med motpartskontroller är utvecklat från de avtalsrelaterade och finansiella Due Diligence som utförs vid förvärv eller andra strategiska förändringar. Vid sådana bedöms behovet av kontroller generellt efter det uppskattade värdet på investeringen. De klassiska affärsriskerna såsom bristande avkastning och ouppfyllbara kontrakt är fortfarande närvarande och kan leda till stora problem, men vad som blir allt tydligare i dagens medieklimat är behovet av att även se på faktorer utanför dessa klassiska affärsrisker:

  • Risken för varumärkesskada. En underleverantör som hjälper er med telemarketing kanske inte är någon stor affär i pengar men utför de ett undermåligt arbete så riskerar det svärta ned ert varumärke bland kunderna. En media- och juridisk kontroll hjälper er undvika potentiella problem.
  • Risken att er motparts övriga affärer drabbar er. Ett vattentätt avtal om goda villkor med ett bemanningsföretag hjälper inte om andra delar av er motparts koncern anställer människor till usla arbetsvillkor. God kännedom vid omfattande samarbeten – och inte bara om motparten, utan om hela dess koncern – hjälper er att minska dessa risker.
  • Kunskap om era motparters huvudmän: att motpartens VD är duktig och kompetent på att driva sitt företag blir irrelevant om det uppdagas att hen kan återfinnas i media kopplad till negativa skriverier. Igen riskerar det slutligen bli ni som får bära hundhuvudet. En nyckelpersonskontroll kan till exempel hjälpa er se vad huvudmännen har för privata affärsupplägg och eventuell olämplig bakgrund.

Checklista för motpartskontroll

Varumärkesrisker, snarare än direkta ekonomiska risker, blir allt vanligare frågeställningar vid en motpartskontroll. Ett företag behöver inte utföra kontroller på samtliga företag ni har att göra med. När kontaktytorna är begränsade finns det ingen större anledning att utföra en motpartskontroll. En leverantör av kontorsmateriel eller fruktkorgar kan sällan påverka kunden. När ni funderar över behovet att utföra en motpartskontroll så bör ni däremot fundera på följande kriterier:

  • Kommer er samarbetspartner på något sätt att hantera ert varumärke?
  • Innebär den här affären en signifikant ekonomisk investering för er del?
  • Hur nära är kopplingen mellan er och er motpart? Kan ert varumärke vid en inträffad händelse kopplas till motparten?
  • Hur viktig är samarbetet för er framtida strategi? Ju viktigare det är, desto viktigare att känna till så mycket som möjligt om era motparter.

Stämmer någon av dessa överens med det samarbete ni överväger att ingå bör ni definitivt överväga att utföra en motpartskontroll. Om ni är mindre oroliga över själva bolaget men har frågetecken kring dess nyckelpersoner så kanske en kontroll av dessa vara mer relevant.

Vad skall ni göra med informationen ni får?

ToFindOut hjälper er igenom rapporten och ger en fördjupande förklaring och analys av riskfaktorer och ser därmed till att inga potentiella Red Flags passerar ouppmärksammade. Då vi vet att våra kunder har olika behov så anpassar vi naturligtvis dessa till uppdraget. Våra klienter kommer oftast till oss med en specifik frågeställning, där vi kan skräddarsy omfattningen av kontrollen för att möta och förebygga riskerna.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!