Den kulturella acceptansen för korruption och mutor är vanligare på vissa ställen än andra. Men även om att “ta seden dit man kommer” är ett välkänt talesätt, så kan det bli en dyr juridisk grundpolicy.

Under året har två svenska storföretag figurerat i media under bekymmersamma rubriker, då de stått under utredning för korruption och mutbrott hos myndigheter i både USA och ett flertal europeiska länder. Senast dömdes Ericsson av amerikanska myndigheter att betala hela tolv miljarder kronor i förlikning, trots att förseelserna inte varit i närheten av amerikansk mark. Åtal i flera andra länder är att vänta.

Internationell lagstiftning tar inte hänsyn till att korruption och mutor på vissa håll i världen är vanligt förekommande – likväl är det olagligt. Korruption och mutor är inte regional företagskultur, det är brottslighet. Sådan får man, av förklarliga skäl, inte exportera.

Skämt åsido – den svenska lagstiftningen på området har skärpts, och utvecklingen i hela världen går mot en harmonisering av internationella regelverk för bekämpning av korruption, penningtvätt och bestickning.

Du som verkar i internationell miljö – har du koll på vad som gäller? Eller ännu viktigare: Vad vet du om den du gör affärer med?

ToFindOut kan hjälpa dig ta reda på mer.Vi hjälper dig söka upp och identifiera risker som en vanlig Due Diligence-process inte hittar. Våra rapporter ger dig bättre beslutsstöd vid internationella avtal och samgåenden, men tjänar även som underlag för att säkerställa att ni inte omedvetet bidrar till penningtvätt och korruption.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!