Bakgrundskontrollbranschen kräver genomtänkta riktlinjer och regleringar för att fungera optimalt. Detta är inget märkligt och inte heller något som skiljer vår bransch från någon annan. Det är viktigt att skapa förutsättningarna för att vi ska kunna göra vårt jobb och samtidigt säkerställa att verksamheten inte utnyttjas och används på ett bristfälligt sätt.


Vi har tidigare skrivit om ett uppmärksammat fall där en mindre seriös aktör i branschen kränkt personlig integritet genom att ge ut information om tvångsvård på grund av psykisk ohälsa. Företaget tilldelades på grund av detta en reprimand av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), ett beslut företaget valde att överklaga. Men början av februari 2023 meddelades det att förvaltningsrätten avslår överklagan. Förvaltningsrätten delade IMYs åsikt om att företaget behandlat personuppgifter i strid med EU:s dataskyddsförening.


Detta specifika fall har gjort det tydligt att regleringar som skyddar den personliga integriteten behövs, men för att bevara och optimera den samhällsnytta vår bransch bidrar med behöver regleringar och ny lagstiftning formuleras på rätt sätt.


Domstolen avslår Verifieras överklagan