Lagkrav på bakgrundskontroller säkrar upp vissa branscher, men utelämnar andra. Birgitta Edlund förklarar varför bakgrundskontroller inte handlar om att leka detektiv och gömma sig i buskarna, utan snarare handlar om ett moraliskt ställningstagande för er som ledningsgrupp.

Jag skulle vilja inleda med att förklara vårt existensberättigande.

Året är 2008 och Bernhard Madoff har precis blivit avslöjad för att ha genomfört världens största Ponzi-bedrägeri. Madoffs vidlyftiga spekulationer skapar globala konsekvenser. Han döms till 150 års fängelse och tar fjorton personer med sig i fallet personer som alla deltagit i att lura investerare på nästan 500 miljarder kronor. Samma år går den 158 år gamla banken Lehman Brothers i konkurs.

I kölvattnet av skandaler som ovan kommer reaktionerna. Samhällen, politiker, pensionssparare, lagstiftare. Alla reagerar och sätter ljus på en stor sektor med hög risk: Finansbranschen. Vem hanterar våra pengar? Vem tar ansvar? Vem kollar vem? Svaret på alla dessa frågor var entydigt vi måste skaffa oss bättre koll.

20 procent av svenska företag tar inte ansvar

Den femte april i år var jag inbjuden till Stockholms Handelskammare för att hålla ett föredrag. Temat för dagen var rekrytering och bakgrundskontroller i kampen om talangerna och publiken bestod av såväl branschkollegor som företag och kunder.

Stefan Westerberg på Stockholms Handelskammare ledde seminariet, som bottnade i den årliga undersökning som medlemsorganisationen genomfört. Den rykande färska undersökningen inkluderade över 250 större svenska företag. Av de medverkande arbetsgivarna med fler än 500 anställda uppgav 80 procent att de har en policy eller rutin för bakgrundskontroller. 88 procent av rekryterings- och bemanningsbolagen svarade detsamma. Givet min dedikation i ämnet är det glädjande siffror, men med risk att låta negativ: Det är inte bra nog.

Hur mycket skada kan de anställda som utgör de 20 procenten göra? Svenska storbolag som inte agerar i tillräckligt hög utsträckning riskerar skandaler av samma dignitet som vi på sistone kunnat följa i medierna. Swedbank, Swedavia, 1177. Tre helt olika företag, verksamma inom olika områden. Den gemensamma nämnaren? De borde haft bättre koll. Jag påstår inte att bättre rutiner för bakgrundskontroller helt eliminerar risken för kriser, men den ökar tryggheten påtagligt. I en fråga om säkerhet tar jag gärna rollen som djävulens advokat.

När lagkraven hamnar på ditt bord

För aktörer under Finansinspektionens tillsyn har regelkomplexa EU-direktiv stor inverkan på det operativa arbetet. På grund av bank- och försäkringsbranschens omfattande samhällspåverkan är det inte konstigt att regelverken som omgärdar dessa dels är hårdare, dels förändras och uppdateras i en högre takt. Regelefterlevnadskraven för dessa aktörer är stora. När bakgrundskontroller blev ett lagkrav för många i branschen var många snabba på att ändra sina rutiner. Anledningen är enkel slarvas det kan de juridiska konsekvenserna bli förödande.

Annat är det för andra branscher. Utan hårda compliancekrav är det inget särskilt som händer om en bakgrundskontroll inte genomförs, utöver eventuella verksamhetsrisker. Vi träffar dagligen HR- och företagsledningar som frågar oss vad bakgrundskontroller skulle innebära för deras specifika rekryteringsprocesser. Oavsett organisation ser vi många likheter med Swedbank, Swedavia och 1177. Rent metaforiskt räcker det inte att göra bakgrundskontroller på personen som ska stå framför medierna och säga Vi har full koll på våra kunder i Baltikum – alla roller behöver granskas. I princip samtliga anställda tar del av de affärskritiska system som används.

En bakgrundskontroll ska inte skapa rädsla eller, en storebror ser dig-känsla. Inte heller ska den användas för att bedöma en kandidats framtida prestation. En sund och effektiv bakgrundskontrollprocess sätter de överstatliga direktivens syften på sin rätta plats och fokus på dess huvudmål, nämligen transparens, ansvar, motverka ekonomiskt svinn samt att behålla allmänhetens förtroende. Samma sunda och effektiva bakgrundskontrollprocess minskar arbetsmiljörisker olämpliga element och individer ska motas vid grinden, skydda värden i företaget och sätta ljus på att ni tar säkerhetsfrågan på allvar. Det är en förtroendefråga. Med det sagt är det heller inte att rekommendera att alla ska genomgå samma bakgrundskontroll. En legal grund och hög grad av insikter behöver finnas hos de som ska fatta beslut. Min upplevelse är att våra kunder har precis det. Det märker jag i den dialog vi för löpande, inför nya samarbeten likväl som under arbetets gång.

Branschföreningens skyldighet

Inom kort går jag in som ordförande i Bakgrundskontrollföretagen BKF, en nio år gammal branschförening. Medlemmarna delar en gemensam värdegrund och arbetar tillsammans för att genomföra det uppdrag vi anser oss skyldiga till.

Vi vill sprida kunskap om bakgrundskontroller och de gemensamma, etiska riktlinjer vi rekommenderar marknaden. Vår roll handlar även om att verka som en motpart till de juridiska spörsmål som kan uppkomma – från branschkollegor, arbetsgivare, fackföreningar och kandidater. Utöver det vill vi att BKF ska vara en samhällsaktör som tar ställning och bildar opinion.

Bakgrundskontrollföretag är inga detektiver som gömmer sig i buskarna eller letar i sopor för att undersöka någons karaktär. Allt är inte lämpligt att veta – samma sak gäller den digitala arenan. Som företag är det viktigt att välja en leverantör av bakgrundskontroller med samma värderingar som ni själva hari. Kan ni stå för vad som granskas? Är det exempelvis rättvist att välja bort en kandidat baserat på hennes eller hans profilbild på Facebook – en profil ni inte kan säkerställa tillhör personen ifråga? Hur objektiv blir er bedömning? Arbetsgivare behöver i förhand sätta ned foten och avgöra vad som är etiskt försvarbart.

Branschföreningen har mycket att göra framöver. Vår plikt är att lära företagsledningar hur de kan ta ansvar – både gällande lagkraven men även avseende moraliska ställningstaganden. Det finns ett stort gränsland däremellan där ingen bör ha carte blanche att agera hur som helst.

Birgitta Edlund, vd, ToFindOut

I många branscher är användandet av bakgrundskontroller fortfarande rena vilda västern. Vi hoppas att kunna sprida ljus på frågan och inspirera till att seriösa arbetsgivare tar ställning. Vill du ha rådgivning angående hur bakgrundskontrollprocessen kan implementeras på ditt företag? Kontakta mig på birgitta.edlund@tofindout.se.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!