Att granska leverantörer och andra motparter borde vara en självklarhet, säger Johan Wahlström på ToFindOut. Tydliga processer genom compliance-tjänsten IDD skapar möjlighet till ringar på vattnet inom frågor som mänskliga rättigheter och miljö.

Johan Wahlström - IDDVet ni vilka ni gör affärer med? Även om de flesta vill svara “självklart” har långt ifrån alla koll på underleverantörer, potentiella uppköp, investerare, kunder och andra motparter – åtminstone på en önskvärd nivå. Det menar Johan Wahlström, analytiker på ToFindOut.

– När det gäller kunskaper om företagets relationer, i ledet rakt under medarbetarna, är det skrämmande få som har insikt i riskfrågan, inleder Johan.

Bakgrundskontroll riktad mot företag

IDD, eller Integrity Due Diligence, är en bakgrundskontroll-tjänst som är riktad mot företag – med företagen och nyckelpersonerna bakom dem som mål för kontrollen. Leveransen är ett heltäckande, riskfokuserat beslutsunderlag.

En leverantörskontroll kan vara allt ifrån en “sanity check”, läs: personalia, ekonomi och juridiska spörsmål, på huvudman eller ledning till att undersöka leverantörens egna nätverk av samarbetspartners. Arbetet kan behovsanpassas, men ToFindOut IDD arbetar också med färdiganpassade tjänster för lokalhyresgäster, leverantörskontroller, compliance och M&A.

– Att ha koll på företagen, deras ledning och huvudmännen som står bakom dem handlar till stor del om riskminimering. Kunderna utgår ifrån att ni står bakom alla ni samarbetar med. Vi har alla tagit del av medierapporteringen som sker när större företag har missat att kontrollera sina motparter, nu senast med Swedbank. Ofta handlar det om att underleverantörer eller samarbetspartners felar – inte helt sällan inom arbetsmiljöfrågor eller mänskliga rättigheter. När sådant uppdagas önskar man som företag såklart att informationen hade nått en tidigare, säger Johan.

IDD – en del av hållbarhetsarbetet

Just ansvaret för mänskliga rättigheter, tillsammans med miljöfrågor och hållbarhet i stort, är en av de mer okända vinsterna med ett välfungerande IDD-arbete.

– Hållbarhet och Corporate Social Responsibility definieras idag mycket bredare än miljökrav: som företag och samhällsaktör förväntas ni bidra till att göra samarbetet bättre. Att ställa krav på aktörerna som verkar i er närhet är en ansvarsfråga. Det borde vara en del av alla arbetsgivares hållbarhetsarbete. Av förklarliga skäl har era leverantörer ett incitament att lyssna in er. Det innebär att ni har möjlighet att skapa positiva synergieffekter, enbart genom att vara tydligare emot dem. Att göra kontroller skrämmer också bort oseriösa aktör och skapar en tryggare arbetsmiljö för alla.

Med makt kommer ansvar. Johan vill speciellt uppmärksamma två branscher vars hållbarhetsstrategier borde ställa stora krav gällande IDD: bygg- respektive fastighetsbranschen.

– Båda är branscher som är väldigt utsatta för oseriösa aktörer och ren kriminalitet men där samtidigt arbetet för att motverka detta ligger efter. Små, små förändringar sker ofta som svar på kundernas reaktioner, när en ny skandal uppdagats i media. Jag tror att trycket från kunderna till slut kommer leda till att branscher med större utmaningar också blir de som får ta mest ansvar. Det finns även ett employer branding-värde i det. Idag kräver medarbetare att de företag de arbetar för agerar snabbt mot orättvisor.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!