Många statliga arbetsgivare har lagstadgat krav på att genomföra bakgrundskontroller, krav som också kommer att öka i och med den nya säkerhetspolitiska nyordningen.

SVT uppmärksammade tidigare i höst att kommuner och regioner, i brist kunskap och med ständig ekonomisk press, har spenderat skattemedel ett företag som kritiserats för att bland annat inkludera integritetskränkande uppgifter om psykiatrisk tvångsvård och missbruksproblematik. Detta bolag har granskats av Integritetsskyddsmyndigheten (IMY) och har nyligen blivit tilldelad en reprimand av myndigheten. Dock stoppar inte IMY:s kritik formellt kommuner eller regioner från att använda tjänsten från ovan nämna bolag eller liknande online-aktörer, eller att integritetskränkande uppgifter tas med i undersökningarna.

Här behöver vi i den seriösa branschorganisationen (BKF) ta ett större ansvar i den allmänna opinionen.