Kandidater som undersöks uppskattar bakgrundskontroller

Åtta av tio av kandidater som söker ett arbete anser att en arbetsgivare som genomför bakgrundkontroller visar på seriöst företag. Siffrorna kommer från ToFindOuts kandidatenkät, den senaste från 2019. 79 procent var överens om att bakgrundskontroller inte heller försämrade deras bild av arbetsgivaren och 47 procent ansåg att deras bild av arbetsgivaren till och med förbättrades vid genomförandet av en undersökning.

Enkäten visar en övergripande positiv bild av bakgrundskontroller från människor som söker arbeten. Den positiva bilden kvarstår, enligt ToFindOut. Kandidaterna uppskattar bakgrundskontroller i en ansökningsprocess och värderar säkra och trygga arbetsplatser.