Mycket har förändrats under de senaste femton åren, både i det samhälle vi lever i och bakgrundskontrollbranschen. Min allra första dag i detta bolag var den 15 september 2008, även kallad Black Monday. Lehman Brothers gick i konkurs, som exponerade bristen på riskanalys på institutionell nivå, och dess monumentala effekter på samhället var ett faktum.  

Risk är fundamentet i bakgrundskontrollbranschen. Vi arbetar för att minimera risk, för att undvika att det som inte får hända, händer. Men sättet vi hanterar risk har förändrats markant under de 15 åren som ToFindOut funnits på marknaden. För femton år sedan hanterades riskerna när någonting hände, idag arbetar vi för att förebygga.  

Bakgrundskontroller har under min tid utvecklats från att vara något ad hoc till proaktiv rutin. Det har gått ifrån att kolla allt som går att kolla, baserat på kandidatens så kallade samtycke och kundens önskemål i den enskilda rekryteringen, till ett legitimt intresse baserat på riskexponering som befattningen omfattas av.

Den digitala omställningen har också ställt nya krav på branschaktörerna med högre krav på IT-säkerhet kombinerat med relevant legal kunskap. Det betyder att en bakgrundskontroll inte enbart är innehållet utan också processen. Det vill säga hur den framställs, levereras och lagras. Det som idag är branschstandard, etiska riktlinjer och gemensam GDPR-praxis har ToFindOut varit med och arbetat fram, och det är fantastiskt att titta tillbaka och faktiskt inse var vi har kommit, både som bransch och bolag. Allt ovan är en utveckling drivet tillsammans med det svenska näringslivet som är van att ställa om till marknadens behov. 

Nu står det offentliga Sverige inför stora utmaningar, en del av dem så stora att de refereras som systemhotande. En gigantisk insiktsökning inom kommun, region och stat pågår om bristande, och i många fall obefintlig, kontroll och uppföljning av vad våra skattepengar går till.  

ToFindOut och bakgrundskontroller är inte hela lösningen. Men vi är en viktig bit i det stora pusslet som behöver läggas för att komma till rätta med arbetslivskriminalitet och brottsförebyggande arbete.  Många konkreta saker görs men besluthavare är vilsna, med all rätt, kring vad får man göra.

Vad gäller bakgrundskontroller så vet vi, ToFindOut och den seriösa branschen. Vi har samlat erfarenheter och rättspraxis under 15 år. Lägg till mig på LinkedIn så fortsätter vi konversationen där! 


/Birgitta Edlund, vd ToFindOut