Styrelsen är företagets högsta beslutande organ. Det sägs att de ska arbeta långsiktigt och inte beblanda sig i operativa beslut. Men arbetar verkligen bolaget heltäckande med alla frågor då?

Som bekant ansvarar en styrelse bland annat för att tillsätta vd, agera kontrollfunktion och sätta upp strategiska mål. Det som faller utanför ramarna är konkreta beslut som påverkar företaget direkt i närtid. 

Amerikanerna har gjort jobbet

Enligt en rapport från Harvard Business School finns det vissa tecken på att  landets bolagsledningar bör att vara något mer på sin vakt än tidigare. Forskarna kom fram till att det fanns en hög korrelationsfaktor mellan högt uppsatta chefers privata förseelser och deras benägenhet att begå affärsmässiga övertramp. Exempelvis var bland annat fortkörningsböter och betalningsanmärkningar varningsklockor för framtida snedsteg i arbetslivet, så som insiderhandel.

Studien gick ut på att det amerikanska forskarlaget analyserade utfallet av 1500 chefsrekryteringar inom finansbranschen i USA. Företagen som undersöktes var de som hade rekryterat två chefer ungefär samtidigt. Den ena med förseelser i sitt belastningsregister, den andra utan. Resultatet var slående. De som hade förseelser sedan tidigare gjorde markant större vinster på sina värdepapper i bolaget än de som inte hade det. Trenden visade också att ju fler förseelser personen hade, desto större blev vinsterna. En möjlig indikation på att dessa chefer använt sig av insiderinformation för att själva profitera på vinsten.

Styrelsen – bolagets beskyddare

Steget från att ha kört lite för fort till att förskingra mångmiljonbelopp kan tänkas vara stort, men enligt forskarna är det ett personlighetsdrag som inte kan bortses från. Det är även här som styrelsens ansvar kommer in i bilden. 

En vd eller annan högt uppsatt chef tar sällan eget initiativ för att göra en bakgrundskontroll på sig själv. Här kan styrelsen fylla en viktig funktion. Att en kontroll genomförs vid tillsättandet av dessa tjänster är rutin för de flesta, men kontinuerliga uppföljningar är desto ovanligare.

Idag är det viktigare än någonsin att ha god kännedom om de anställda på företaget. Oavsett vilken nivå de arbetar på. Det handlar om compliance, men också om företagets anseende utåt. Detta gäller inte minst på chefspositionerna som dels är ansiktet utåt på många sätt och dels har tillgång till affärskritisk information. 

Information som kan möjliggöra insiderhandel bör stanna i rätt händer. Föregå sådana situationer genom att implementera en säkerhetspolicy från start – för alla i bolaget. En styrelse som tar ansvar för denna typ av förebyggande arbete lägger en fin grund för ett blomstrande företag.