Carl-Magnus ToFindOutEfter en tid av löpsedlar och nyhetsinslag är säkerhet inom finansbranschen ett omdiskuterat ämne. Men hur har de större bankerna egentligen påverkats av årets händelser?

Carl-Magnus Tegner är Key Account Manager på ToFindOut och arbetar med flera av de större aktörerna inom bank- och försäkringsbranschen. Han menar att det senaste årets händelser inte nödvändigtvis ligger till grund för de uppdaterade säkerhetsrutiner som just nu införs av flertalet banker.

– Jag tror snarare att det handlar om en generell trend och att regelverk och att allmänhetens förtroende genomsyrar hela branschen. Det ligger i tiden att skapa trygghet genom transparens och säkerhet. Många i branschen genomför numera bakgrundskontroller vid samtliga rekryteringar. Inte bara anställda inkluderas, utan även konsulter. Det skapar en ny sorts lägstanivå som allt fler ställer sig bakom, inleder Carl-Magnus.

Granskning av företag allt vanligare

För de bank- och försäkringsbolag som redan infört en policy, likt den Carl-Magnus beskriver, är nästa steg att även kontrollera de företag som arbetsgivaren ingår avtal med.

– Att skapa full kundkännedom är en självklarhet idag, inte minst med tanke på KYC och penningtvättslagen. För att göra en komplett riskbedömning måste man veta vilka man gör affärer med. Många nöjer sig med att göra en kreditupplysning, men då missar man flera viktiga aspekter. När vi genomför företagskontroller undersöker vi även bolagets juridiska ärenden. Vi granskar dessutom personerna bakom företaget, vanligen ägare och ledningsgrupp.

Precis som vid en klassisk bakgrundskontroll säkerställs nyckelpersonernas personalia och ekonomi, men även till exempel pågående och tidigare bolagsengagemang.

Ett globalt grepp kring transparensen

Carl-Magnus berättar om hur bankernas riskbedömningar av företag, som ansöker om lån, ofta löper parallellt med genomförandet av företagskontroller.

– Intresset för utvidgade företagskontroller växer hos de aktörer som erbjuder företagslån. Inte minst inom kontexter där låntagarna är små eller medelstora företag. Där är riskerna på många vis större, i och med att individerna som driver företaget kan påverka det till högre grad.

Han tror att trenden med transparenta affärsrelationer kommer att ge fler ringar på vattnet.

– Det finns inte längre en motvilja att även kolla upp någon som knackar på dörren med mycket pengar i handen. Det är en sund utveckling som pågått länge. Framför allt ser jag hur efterfrågan på att skapa överblick och kontroll över utländska transaktioner ökar. I en global, digital värld vill fler få en bättre inblick i sina internationella företagskunders bakgrund, avslutar Carl-Magnus.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!