I en tid där det digitala landskapet möjliggör snabbare nyhetsrapporteringar än någonsin är det allt viktigare att veta vilka som sitter i styrelsen och ledningsgruppen. Lars Blom, affärsområdeschef på ToFindOut, berättar vad en ledningsprövning är – och hur den går till.

En ledningsprövning är, kort beskrivet, en granskning av styrelser och ledningsgrupper. Under ledningsprövningen genomför en utomstående, objektiv part en granskning för att bekräfta att de uppgifter som företaget har om individen stämmer. Genom att samla in offentliga uppgifter från olika myndigheter och instanser undersöks även huruvida personen förekommer i några trångmål, såsom domstolsfall.

– Att genomlysa sin styrelse och ledning är ett bra sätt att skaffa sig ordning på torpet. Det kan handla om så små saker som att säkerställa att informationen som ofta står skrivet om dem på ens hemsida är korrekta. Tog de den där MBA:n i Bath och hur ser det ut med deras andra bolagsengagemang?, säger Lars Blom, affärsområdeschef på ToFindOut.

Lagkrav på ledningsprövning

För bolag som står under Finansinspektionens är ledningsprövning intet nytt. När ett nyval av en styrelseordförande, -suppleant eller -ledamot har genomförts granskar myndigheten personen. Det gäller även vid byte av vd eller ställföreträdande sådan. Finansinspektionens ledningsprövning innehåller samma moment och information som den ToFindOut erbjuder.

– Själva poängen handlar om att förekomma Finansinspektionen. När en ny person väljs in under bolagsstämman och papprena skickas in vill vi att ni ska känna er trygga med att Finansinspektionen inte ska hitta något som ni inte redan känner till. Det ska inte komma som en överraskning om den nya vd:n eller styrelseordföranden klassas som olämplig, förklarar Lars.

För de branscher och företag som inte omfattas av lagkraven finns samma behov, menar han.

– Att ha rätt styrelse- och ledningsgruppsmedlemmar är så viktigt. Inte bara för lönsamhetens skull, det påverkar även varumärket i allra högsta grad. Jag ser hur fler och fler företag som ska noteras inom kort genomför ledningsprövningar. Det är helt enkelt ett sätt att säkra en viktig nivå. Ett företag som noteras granskas inte alls på samma sätt, men ett starkt varumärke är A och O i de situationerna.

Han lyfter det faktum att en ledningsprövning trots allt endast ger en ögonblicksbild av individen. För att upprätthålla samma nivå under tidens lopp bör en prövning genomföras återkommande – exempelvis var tredje år.

– Idag går det att skapa väldigt smidiga processer. Det finns ingen anledning att vara ovetandes, avslutar Lars.

Vill du komma i kontakt med Lars för att höra mer om ledningsprövning? Klicka här för att skicka ett mail.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!