Carl-Magnus Tegner, ToFindOut, om hur bakgrundskontroller spar tid, resurser och anseende i en medveten bransch.

Hållbara rekryteringar har varit ett trendigt begrepp under flera års tid; det är inte förvånande. På ett mer generellt plan har hållbarhet sedan länge passerat den fas som kan benämnas trend. Det sträcker sig långt förbi vårt privata sopsorterande, vidare till de policys vi följer på arbetsplatsen. Ett medvetet tänk är sedan länge inskrivet i företagens riktlinjer, även om implementerandet av olika policys tenderar att variera beroende på bransch.

Hållbarhet, som fenomen, är inget nytt för HR-avdelningarna. Diversifiering, mångfald och jämställdhet är alla viktiga begrepp, som ofta kopplas till hållbarhetstänk vid personalhantering och tillsättningar. Det är dock min starka åsikt att stora delar av näringslivet missar en viktig aspekt.

Vi lever och verkar i en tid då både anställda och kunder inte bara vill – utan kräver – ärlighet och öppenhet, signerad de företag de associerar sig själva med. Därför är det av yttersta vikt att kvalitetsgranska samtliga processer som kan ha motsatt effekt på förtroendet. Det är här en noggrann process för bakgrundskontroller kommer in.

Riskhantering på personalnivå

Utöver att säkra upp sitt varumärke fungerar bakgrundskontroller som ett naturligt led i företagens arbete med att förutse och hantera hållbarhetsrisker. Idag är de flesta arbetsgivare inom utsatta branscher förberedda på allt från klimathot till korruption och penningtvätt. Gedigna CSR-arbeten genomförs, krisplaner skrivs för fiktiva hot. Många bolag skulle klara en kritisk granskning utan minsta problem – till skillnad från en del av deras anställda.

Personal har alltid möjligheten att missbruka arbetsgivarens förtroende och namn, även om det är sällsynt att det sker. De allra flesta är givetvis skötsamma individer med högt rättspatos, men undantag finns alltid. Just undantagen kan påverka mycket – speciellt för företag i en förtroendebransch och där man hanterar stora risker.

Proaktivitet lönar sig

Genom att se till att rätt personer, med granskad bakgrund, arbetar hos er har ni minskat sannolikheten att incidenter sker. Precis som med förberedelser gällande till exempel IT-säkerhet – och penningtvätt inom bankvärlden – handlar det främst om att lägga en stabil grund. En filosofi som många företag efterlever väl på så många plan.

Genom att genomföra noggranna bakgrundskontroller vid alla nya rekryteringar adderar ni ett lager av säkerhet till era processer. Ni agerar proaktivt genom att förbereda er på hur ni hanterar situationer som förhoppningsvis aldrig sker. De potentiella avvikelser som kommer fram vid en kontroll kan handla om allt från mindre förseelser till ett förflutet inom grov brottslighet. Oavsett avvikelsens natur fungerar rapporten som ett faktabaserat komplement till ert beslutsunderlag. Det blir upp till er att besluta huruvida avvikelsen kan innebära en risk eller inte.

Vill du höra mer om hur det går till att komma igång med bakgrundskontroller? Kontakta mig idag.

Carl-Magnus Tegner, Key Account Manager, ToFindOut

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!