Säkerhetsaspekten är central att ha i beaktning om man som startup vill ta det globala steget. Jesper Larsson, jurist och affärsområdeschef på ToFindOut, lägger ut texten kring de snåriga regelverken samt hur startups förbereder sig på bästa sätt.

Att ta sitt startup till den internationella arenan är en konst i sig. Vad många inte vet är hur bra koll man bör ha på juridiken. Som en följd av globaliseringen måste företag som äntrar marknaden förhålla sig till nya krav och förutsättningar. Ett företag som har ambitionen att snabbt ta sig ut på världsmarknaden måste vara förberett på att kunna leverera efter de givna premisserna, inte minst gällande processer för bakgrundskontroller. Utan att uppfylla grundläggande kriterier kan det bli svårt att etablera sig utomlands.

– Vissa länder har hårdare krav på bakgrundskontroller än andra. Alla marknader ser inte ut som den svenska. Exempelvis har många startups en vision om att etablera sig i USA. Där genomförs bakgrundskontroller för 98 procent av alla rekryteringar. Har man inte tillräckligt med underlag att visa upp om sin verksamhet och sina anställda är dörren dit stängd, menar Jesper.

De juridiska regelverken har också blivit allt strängare med åren.

– Det finns många internationella jurisdiktioner att förhålla sig till. Lagar och regler om exempelvis penningtvätt och terrorfinansiering ställer krav på företag att kunna uppvisa specifik information i säkerhetssyfte. Det är viktigt att företag tidigt sätter tydliga processer för att kunna verifiera information. Där fyller bakgrundskontroller en avgörande funktion.

Informationssäkerhet är det nya svarta

I vissa fall kan det vara klokt att skynda långsamt. Se över vilka mål man har med verksamheten och var man eventuellt kan komma att etablera sig i framtiden. Jesper är övertygad om att säkerhetsprocesser som bakgrundskontroller kommer bli en hygienfaktorer framöver.

– Informationssäkerhet är en fundamental fråga idag. Man fokuserar på att bygga in säkerhet i systemen, men ibland glömmer man bort att det är personer som i sin tur hanterar dessa system. Det blir en falsk säkerhet på så vis. Många lägger ner stora resurser på IT-säkerhet, men glömmer helt att fokusera på det viktigaste: de anställda. Idag anställer vi i allt större grad från andra länder. Då är det extra viktigt att kunna säkerställa att informationen man får från en kandidat är korrekt och validerad.

Avslutningsvis vill Jesper ge några goda råd till startups med globala ambitioner.

– Har du en vision om att bli en global aktör måste du anpassa dig till de spelregler som gäller. Våga be om hjälp så att du kan fokusera helhjärtat på din kärnverksamhet. Ambition och förberedelser måste gå hand i hand.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!