Franchising är en affärsmodell som blir allt vanligare i Sverige. Att låta någon köpa sig in i ett övergripande varumärke är ett effektivt sätt att öka sin exponering och ta fler marknadsandelar. I alla fall så länge franchisetagaren inte missköter sin verksamhet.

Idag finns det ungefär 800 franchisesystem i Sverige. Dessa har totalt 35 000 franchisetagare kopplade till sig och sysselsätter i sin tur mer än 150 000 personer. Ett företag som arbetar med franchising kan med andra ord sprida många ringar på vattnet. Detta har givetvis många fördelar, men det finns en baksida.

Låna ut varumärket till rätt person

När man ger någon annan möjligheten att verka i ens eget namn är tillit den avgörande faktorn för ett framgångsrikt samarbete. En franchisetagare som inte sköter sin verksamhet på ett bra sätt kan påverka verksamheten i längden. Därför gäller det att vara noga med vem man lånar ut sina namnrättigheter till.

Att reglera vad man inte får göra och vilka påföljderna blir vid misskötsel kan man göra i ett avtal. Avtalet reglerar dock bara relationen mellan franchisetagaren och huvudföretaget. Skulle den förstnämnda bedriva sin verksamhet på ett sätt som skadar varumärket finns det inget avtal i världen som kan hindra omvärldens uppfattning av det inträffade, oavsett hur stort bötesbeloppet blir.

Sålla agnarna från vetet

För att lösa situationen gäller det att känna franchisetagaren utan och innan. Många försöker sålla ut agnarna från vetet genom att ställa upp tuffa kriterier för vem som accepteras som franchisetagare och inte. Det är ett tillvägagångssätt. Samtidigt ger det inte hela bilden av en person.

Genom en bakgrundskontroll kan man skräddarsy granskningen av en person utifrån vissa kriterier. Står man i begrepp att upplåta sina namnrättigheter till någon är det en god idé att genomföra en IDD. Det är ett smidigt sätt att snabbt granska en persons tidigare bolagsengagemang eller yrkesverksamma bakgrund. Delar som är direkt avgörande för hur väl lämpad någon är för att bli en del av en franchise.

Sammanfattningsvis kan bakgrundskontroller utgöra kittet som ser till att huset står kvar. Att bygga upp ett lyckat franchiseföretag är som att bygga ett korthus. Varje kort ser likadant ut utifrån, men där inne kan det gömma sig en illsint joker som får hela bygget att falla. Identifiera det kortet innan ni gör det till en del av er verksamhet.

Vill du veta mer?

Fyll i vår intresseanmälan för mer information om priser och hur en bakgrundskontroll kan skapa en större trygghet i er rekryteringsprocess!